Prao

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt och skolan måste följa med i denna utveckling för att förbereda eleverna inför det kommande yrkeslivet.

Det är viktigt att individer tidigt får komma ut i arbetslivet och möta olika människor och arbetsplatser. Detta bidrar till ett utvecklat kontaktnät och förbereder inför framtida studie- och yrkesval.

I Sundsvalls kommuns grundskolor har år 8 en praovecka och år 9 en praovecka per läsår. Prao står för praktisk arbetslivsorientering.

Syfte med praon är att:

 • ge eleven kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
 • ge inblick i arbetslivet och deras möjligheter och krav
 • bidra till ökad självkännedom och självinsikt

Ansöka om praoplats

På Sundsvalls kommuns grundskolor finns praoplats att önska via praktikplatsen.se. Lösenord erhålls av skolans studie- och yrkesvägledare (SYV). Det går bra att ordna egen praoplats, men inte från de platser som finns sökbara i praktikplatsen.se.

Egen anordnad praoplats – blankett

Innan elev har prao ska skolan:

 • Välja lämpliga praomiljöer så att eleven inte utsätts för risker.
 • Informera praoplatsen om elevens kunskaper, färdigheter och mognad.
 • Lämna lista med kontaktpersoner som handledare kan kontakta vid frågor och vid tillbud eller olyckor.

Praoplatsens ansvar:

 • Se till att eleven arbetar under handledning och tillsyn av person med minst ett års arbetslivserfarenhet
 • Ge eleven introduktion och handledning och se till att handledaren har tid föruppdraget
 • Eleven arbetar högst 7 timmar och inte före klockan 06.00 och efter klockan 20.00. Annan tid med förälder/vårdnadshavares tillåtelse
 • Rapportera tillbud och olyckor
 • Underrättar skyddsombudet på praoplatsen om eleven
 • Bestämmer elevens arbetstid under praoveckan

Skolan och praoplatsens gemensamma ansvar:

 • Personlig skyddsutrustning
 • Skyddsskor med stålhätta
 • Skyddskläder som till exempel overall och andra lämpliga ytterkläder

Lunch erbjuds på din skola. Har du för långt från din skola till praoplatsen beslutar studie- och yrkesvägledare (SYV) om du har möjlighet till matersättning.

För att erhålla ersättning ska både en närvarorapport från praoplatsen samt en korrekt ifylld blankett för ersättning lämnas till studie- och yrkesvägledare (SYV) senast fyra veckor efter avslutad prao. Ersättningsblanketten får du av studie- och yrkevägledaren på din skola.

Elev som har mer än 3 kilometer till praoplatsen kan få ett busskort som gäller under praoveckan för praoresor inom kommunen. studie- och yrkesvägledare (SYV) beslutar om du har rätt till ett sådant kort.

I enskilda fall när busskort inte kan användas kan reseersättning betalas ut i efterhand. Studie- och yrkesvägledare (SYV) bedömer om man har rätt till sådan ersättning.

Sundsvalls kommuns elever är försäkrade enligt avtal. Läs mer på webbsidan:
Försäkringar

Regler och ansvarsfördelning

För barn och ungdomar finns särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljö och delat ansvar vid prao – dokument

Information från Arbetsmiljöverket (AV)

Här kan du läsa föreskriften Minderårigas arbetsmiljö-dokument pdf

Så får barn- och unga arbeta-dokument pdf

 

Kontakt

Katarina Nilsson Processledare, SSA-samordnare

070-190 71 07

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.