Prao

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt och skolan måste följa med i denna utveckling för att förbereda eleverna inför det kommande yrkeslivet.

Det är viktigt att individer tidigt får komma ut i arbetslivet och möta olika människor och arbetsplatser. Detta bidrar till ett utvecklat kontaktnät och förbereder inför framtida studie- och yrkesval.

I Sundsvalls kommuns grundskolor har år 8 en praovecka och år 9 en praovecka per läsår. Prao står för praktisk arbetslivsorientering.

Syfte med praon är att:

 • ge eleven kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
 • ge inblick i arbetslivet och deras möjligheter och krav
 • bidra till ökad självkännedom och självinsikt

Ansöka om praoplats

På Sundsvalls kommuns grundskolor finns praoplats att önska via praktikplatsen.se. Lösenord får man av av skolans studie- och yrkesvägledare (SYV). Det går bra att ordna egen praoplats, men inte från de platser som finns sökbara i praktikplatsen.se.

Egen anordnad praoplats, pdf

Innan elev har prao ska skolan:

 • Välja lämpliga praomiljöer så att eleven inte utsätts för risker.
 • Informera praoplatsen om elevens kunskaper, färdigheter och mognad.
 • Lämna lista med kontaktpersoner som handledare kan kontakta vid frågor och vid tillbud eller olyckor.

Praoplatsens ansvar:

 • Se till att eleven arbetar under handledning och tillsyn av person med minst ett års arbetslivserfarenhet
 • Ge eleven introduktion och handledning och se till att handledaren har tid för uppdraget
 • Eleven arbetar högst 7 timmar och inte före klockan 06.00 och efter klockan 20.00. Annan tid med förälder/vårdnadshavares tillåtelse
 • Rapportera tillbud och olyckor
 • Underrättar skyddsombudet på praoplatsen om eleven
 • Bestämmer elevens arbetstid under praoveckan

Skolan och praoplatsens gemensamma ansvar:

 • Personlig skyddsutrustning
 • Skyddsskor med stålhätta
 • Skyddskläder som till exempel overall och andra lämpliga ytterkläder

Lunch erbjuds på din skola. Har du för långt från din skola till praoplatsen beslutar studie- och yrkesvägledare (SYV) om du har möjlighet till matersättning.

Du som har rätt till matersättning ska använda en e-tjänst för begäran om utbetalning till privatperson. Informationen om hur du ska gå tillväga får du av studie- och yrkesvägledaren på din skola. Du måste ansöka om utbetalning senast fyra veckor efter avslutad prao.

Elev som har mer än 3 kilometer till praoplatsen kan få ett busskort som gäller under praoveckan för praoresor inom kommunen. studie- och yrkesvägledare (SYV) beslutar om du har rätt till ett sådant kort.

I enskilda fall när busskort inte kan användas kan reseersättning betalas ut i efterhand. Studie- och yrkesvägledare (SYV) bedömer om man har rätt till sådan ersättning.

Sundsvalls kommuns elever är försäkrade enligt avtal. Läs mer om försäkringar, sundsvall.se

Regler och ansvarsfördelning

För barn och ungdomar finns särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider.

Läs mer om arbetsmiljö och delat ansvar vid prao –  Information från Arbetsmiljöverket (AV)
Här kan du läsa föreskriften Minderårigas arbetsmiljö, pdf
Så får barn- och unga arbeta, pdf

 

Kontakt

Katarina Nilsson Processledare, SSA-samordnare

070-190 71 07

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.