Simhallar och simundervisning – Skolavtal

Litet barn simmar under vattnet

Bilaga 3 till Skolavtalet.

BoU köper tjänst av K&F att bedriva simundervisning med omfattningen 27 lektioner fördelat på åk 1-3 för alla elever i Sundsvalls kommun. Fördelningen i de olika årskurserna är:

  • Årskurs 1        7 lektioner
  • Årskurs 2      10 lektioner
  • Årskurs 3      10 lektioner

Olika mål och delmål gäller för respektive årskurs:

Mål för åk 1: Vattenvana och kunna förflytta sig
Delmål: Doppa, andas, rotation från mage till ryggläge, hoppa på djupt vatten, flyta på mage och rygg, glida, crawlövningar och ryggsimsövningar
Livräddning: Bad och båtvett, förlängda armen, prova flytvästar, kunna larma 112

Mål för åk 2: 25 m bröstsim och 25 m ryggsim
Delmål: Utveckla vattenvanan, crawl och ryggcrawl, kullerbytta, dyka
Livräddning: Islivräddning-ta sig upp på isflak i bassäng, isvett, klädbad samt prova att kasta räddningslina

Mål för åk 3: 50 m bröstsim plus 25 ryggsim
Delmål: simma längre sträckor, hopp och dyk, vattentramp
Livräddning: Kasta och bogsera med boj, medvetandekontroll, stabilt sidoläge

Fördelning av tider och datum i respektive anläggning sker mellan samordnare simundervisning K&F och BoU under mars-april. Slutgiltig fördelning meddelas i maj. Årlig avstämning sker under februari-mars. Eventuella förändringar sker kommande läsår. Variation perioder med viss hänsyn till lärare och elevers lunch.

Skolorna är fördelade områdesmässigt till närmsta simanläggning men kan ändras beroende på elevantal eller andra omständigheter.
Fördelning skolor/anläggning:

Alnöbadet: Vibacke, Usland, Bosvedjan, Haga, Gångviken, Ljustadalen och Kunskapsakademin

Njurundahallen: Kyrkmon, Solede, Njurunda friskola, Essvik, Bredsand, Heliås

Matforshallen: Matfors, Lucksta

Himlabadet: Skönsmon, Montessori, Vallen, Höglunda, Högom, Bergsåker, Hellberg, Granberg, Liden, Stige, St:Olof, Prolympia, SFG, Oasen och Engelska.

Stödehuset: Stöde.

För att simundervisningen ska kunna avslutas senast 13:30 åker Skönsmon och Hellbergsskolan till Njurundahallen alt. Alnöbadet vid behov.

Stödsimsundervisning erbjuds elever som inte klarat läroplanens simkunnighetskrav i åk 4-9. Stödsimsundervisningen är inte låst till några datum eller perioder utan varierar och är utspridda under året. Samordnare simundervisning K&F gör sammanställning av vilka tider och perioder som finns tillgängliga i början av läsåret. Planering sker i samverkan med idrottslärare för respektive elev inom BoU.

Alla skolor åk 4-9 och gymnasiet har tillgång till minst en vecka var i sin närliggande simhall per termin. I mån av plats erbjuds därefter förskoleklasser och lägre årskurser simbanor/undervisningsbassäng.

Tid för nyttjande måndag-fredag 8:00-16:00 Tillgång till 2 simbanor gäller samtliga anläggningar. För Stöde gäller hela bassängen.

Simkunnighet för respektive klass  i åk 3 meddelas till idrottslärare eller ansvarig för respektive skola. Ansvarig att informera idrottslärare eller ansvarig ligger på respektive simlärare. Simkunnighet totalt sett och uppdelat per skola meddelas till samordnare simundervisning på BoU av samordningsansvarig K&F. Detta görs i anslutning till läsårets slut.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.