Isbanor, ishallar och bandy-/skrinnarbana – Skolavtal

barn åker skridsko på isbanan

Bilaga 1 till Skolavtalet.

Det finns 24 stycken isbanor som sköts av Kultur och fritidsförvaltningen mellan v. 50 – v. 10.

Rutin för isbaneskötsel

Följande gäller om vädret tillåter

 • Inför is säsong sladdas alla grusplaner av Drakfastigheter med undantaget Midälva IP som sladdas av K&F samt Selånger IP som sladdas av Selångers FF. Vid behov lägger Drakfastigheter även på stenmjöl för att få bort gropar, svackor och andra ojämnheter.
 • Snöröjning och uppspolning startar vecka 50.
 • På isbanor utan ”egna” målburar placeras 2 stycken hockeymål på respektive isbana i samband med att isen är åkbar.
 • Samtliga isbanor ”slikas” och spolas 1 gång/vecka.
 • Samtliga isbanor snöröjs 1 gång/vecka.
 • Efter avslutad säsong plockar K&F in målburar (hockeymål) och lagrar dom på Gärdehov.

Följande isbanor ingår i isbaneskötsel

Nr Distrikt Arena/Skola Storlek Fotbollsmål tas bort av Sladdas av Ställer ut mål
1 Centrum Midälva 7-manna KoF KoF K&F
2 Centrum Granbergsskolan (tidigare Sticksjö) 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
3 Centrum Luleå plan 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
4 Centrum Hedbergska skolan 5-manna Drakfast. Drakfast. BoU
5 Centrum Åkersvik 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
6 Centrum Skönsmons skola 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
7 Centrum Höglundaskolan 7-manna Drakfast. Drakfast. BoU
8 Norra Hellbergsskolan 7-manna Drakfast. Drakfast. K&F
9 Norra Hagaskolan 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
10 Norra Bosvedjeskolan 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
11 Norra Ljustadalens skola 7-manna Drakfast. Drakfast. K&F
12 Norra Gångvikens skola 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
13 Norra Vibackeskolan 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
14 Norra Uslands skola 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
15 Norra Bergsåkers IP. Alternativ för spolning av grusplanen på skolan. Planen ägs av Selånger FF. 7-manna Selånger FF Drakfast. K&F
16 Norra Högoms skola 7-manna Drakfast. Selånger FF Selånger FF
17 Norra Österro skola 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
18 Södra Solede skola 5-manna Drakfast. Drakfast. BoU
19 Södra Nivrenaskolan 7-manna Drakfast. Drakfast. BoU
20 Södra Essviks skola 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F
21 Södra Kyrkmons skola 5-manna Drakfast. Drakfast. BoU
22 Södra Bredsands skola 5-manna Drakfast. Drakfast. BoU
23 Södra Matfors skola 7-manna Drakfast. Drakfast. K&F
24 Södra Lucksta skola 5-manna Drakfast. Drakfast. K&F

Yta 7-mannaplan ca 60×30 m, yta 5-manna ca 40×20 m

 • Del av isbanan på Midälva IP är bokningsbar av alla skolor. Bokning sker via Uthyrningsbyrån.
 • Extrabeställning av skottning, ”slikning” och spolning går att boka och bekostas då separat av beställaren. Beställning gör du hos Kimmo Ulander på ulander@sundsvall.se, alternativt på 073-275 29 72.
 • Pris för snöröjning är 973 kr/h och priset för ”slikning”/spolning” är 1 183 kr/h. Priserna är enligt 2021 års prislista och kan komma att revideras över år.
 • Från och med vintern 2022 redovisar vi status gällande respektive isbana på Sundsvalls kommuns hemsida https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/idrottsplatser/skridsko/. Här kan man löpande se när isbanorna skottas, ”slikas” och spolas.
 • Frågor och synpunkter hanteras gemensamt av K&F och BoU. Frågor och synpunkter skickas till Jennie Sahlin, sahlin@sundsvall.se

På Gärdehov Arena finns det två ishallar, A-hallen och B-hallen, en bandyplan och en skrinnarbana som är bokningsbar för alla skolor. Vid all bokning ingår tillgång till omklädningsrum med dusch. På Gärdehov finns det också en ”kälke” som gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionshinder att delta på is, kälken måste bokas separat.

Anläggningen betalas av BOU centralt och kan bokas av både kommunens skolor och friskolor utan kostnad.
All bokning sker via Uthyrningsbyrån.

A-hallen
Bokningsbar från vecka 32 – vecka 12.

B-hallen
Bokningsbar från vecka 38 – vecka 10.
I B-hallen finns en fallskyddsutrustning, en sele som gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionshinder att delta på is. Selen bokas separat.

Bandyplan
En utomhusplan med en yta på 110×68 meter.
Bokningsbar från vecka 43 – vecka 10 (om/när vädret tillåter).

Skrinnarbana
En skrinnarbana som går runt om bandyplanen, får nyttjas i samband med bokning av bandyplanen.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.