Bokning av lokaler och anläggningar – Skolavtal

Hand som håller i mobiltelefon under arbete på dator.

Bilaga 8 till Skolavtalet.

Följande regler och rutiner gäller för skolors bokning av lokaler och anläggningar. Allt nyttjande förutsätter att den skola som planerar att nyttja någon av de anläggningar/lokaler som K&F ansvarar för (gäller lokaler i denna text) ska innan aktiviteten bokat tid via kommunens uthyrningsbyrå. Förutsättningar på respektive anläggning och anläggningstyp finns beskrivet i bilagor till skolavtalet.

  • Ishallar och isbana Gärdehov
  • Idrottshallar
  • Simhallar och simundervisning
  • Idrottsplatser
  • Friluftsanläggningar

Beroende på anläggning betalas hyreskostnaden centralt av BoU eller att särskild hyra utgår. I texten som följer anges de lokaler som betalas centralt som hyresfria och övriga anges att hyreskostnad utgår. Hyreskostnad för respektive anläggning och lokal utgår från kommunens prislista för hyra av lokaler. Hyresnivå motsvarar kundgrupp 1/privattaxa.

Kostnad utgår för lokaler som anges som hyresfri i de fall bokad tid inte utnyttjas eller vid för sen avbokning. Vid dessa tillfällen utgår kostnad motsvarande kundgrupp 1/privattaxa. Kostnaden debiteras den skola som bokat tiden.

Skolan har ej rätt att hyra ut eller låna ut idrottshall eller annan bokad anläggning till förening eller privatperson under BoUs hyrestid. Aktiviteter som ingår i skolans arbete är undantagna. Obs gäller även skolidrottshallar.

Ansökningsperiod

Schemabokning och bokning enstaka tillfälle

Ansökningar om löpande schemalagda tider samt även enskilda arrangemang tex. luciashow, avslutning, friluftsdag, lovverksamhet eller annat för kommande läsår ska ske under perioden 10-31 maj. Gäller ej Himlabadet.

Enstaka tillfälle efter ansökningsperiod

Om behov av enstaka tid uppstår efter ansökningsperiod, tas kontakt med Uthyrningsbyrån så snart som möjligt. Är önskad tid ledig kan tiden bokas.

Avbokning

Avbokning ska ske enligt Uthyrningsbyråns uppsatta avbokningsregler: 3 dagar före vid träning/aktivitet, 10 dagar före vid arrangemang.

Vid stora arrangemang kan K&F boka tider som bryter BoUs bokade tider, även dagtid. Detta gäller Sporthallens hallar, simhallen Himlabadet, Idrottsparken, samtliga ytor på Gärdehov och Frilufscentrum på Södra berget. Vid dessa tillfällen kontaktas respektive skola omgående och alternativ lokal/anläggning erbjuds när det är möjligt.

Bokningsbara tider

vecka 38 – vecka10 Gärdehov Arena
A-hallen. Hyresfri.
B-hallen. Hyresfri

vecka 43-vecka10 Gärdehov Arena, Bandy- och skrinnarbana. Hyresfri
Om planen är åkbar.

vecka 50-vecka10. Midälva. Hyresfri.
Övriga isbanor kan ej bokas.
Om planen är åkbar.

Så här bokar du
Ansökan sker via digital blankett. Blankett beställs av uthyrningsbyrån 060-191550 eller via uthyrningsbyran@sundsvall.se

Flertalet idrottshallar är inte bokningsbara utan hyrs direkt av enskild skola.

Bokningsbar tid
Skolåret. Gäller ej lov.

Så här bokar du:
Ansökan sker via digital blankett. Blankett beställs av uthyrningsbyrån 060-191550 eller via uthyrningsbyran@sundsvall.se

Företrädesrätt efter skoltid

Företrädesrätt gäller om en skola vill boka kvällstid för arrangemang, tex luciaavslutning eller skolavslutning etc. Skolan har ej företräde om K&F redan har bokat arrangemang eller om ansökan inkommer efter ansökningsperioden. Detta gäller enbart i de hallar som ligger inom respektive skolas område. Det går ej att boka tider i hallar som tillhör annan skola.

Bokningsbara hallar för alla skolor. Hyra utgår

Vissa hallar är bokningsbara av alla skolor. Vid dessa tillfällen utgår hyra. Hallar som kan hyras finns angivna i bilaga 2 i skolavtalet. Önskemål om att hyra tider i dessa hallar sker under den vanliga ansökningsperioden.

Några idrottsplatser består av flera delar som kan bokas var för sig. Vid bokning anger bokande skola vilka delar man avser nyttja. Nedanstående perioder gäller snöfri plan samt om planer är spelbara. Vid stängd plan lämnas meddelande till bokad skola.

Bokningsbar tid
vecka12 – vecka 42
Westhagen. Hyra utgår
Idrottsparken. Gäller enbart NIU. Hyra utgår.

Varierar beroende på väder.
Baldershov IP. Hyresfri.
Kubens IP. Hyra utgår.
Ungdomsfältet. Hyra utgår.
Midälva. Hyresfri.

vecka 50-vecka 11
Nordichallen. Hallen delas in i tre planer eller helplan samt löparbana Hyresfri.

Så här bokar du
Ansökan sker via digital blankett. Blankett beställs av uthyrningsbyrån 060-191550 eller via uthyrningsbyran@sundsvall.se

Bokningsbar tid

Skolåret. Gäller ej lov.

Under maj månad tilldelas alla skolor som tillhör Himlabadet en vecka under höst respektive vårterminen. Respektive skola kan därefter löpande söka lediga tider på särskild blankett som skickas ut från Himlabadet.

På övriga simhallar bokar respektive skola simhallen via Uthyrningsbyrån under ordinarie ansökningsperiod.

Så här bokar du
Ansökan sker via digital blankett. Blankett beställs av uthyrningsbyrån 060-191550 eller via uthyrningsbyran@sundsvall.se

Simundervisning

Sker utifrån rutin i bilaga 3.

Det är viktigt att anmäla antalet elever som kommer till respektive område, då flera skolor kan boka tid samtidigt, detta för att förhindra krockar. Allmänhet har alltid tillgång till dessa områden samtidigt som skolor bokat tid.

Bokningsbar tid

Vinter: 1 december till 31 april
Sommar: 1 maj till 15 november
Hyresfri

Bokningsbara områden

Se bilaga 5 i skolavtalet

Så här bokar du
Ansökan sker via digital blankett. Blankett beställs av uthyrningsbyrån 060-191550 eller via uthyrningsbyran@sundsvall.se

Bokningsbar tid

Vinter: 1 december till 31 april
Sommar: 1 maj till 15 november
Hyresfri

Bokningsbara områden

Se bilaga 5 i skolavtalet.

Så här bokar du
Ansökan sker via digital blankett. Blankett beställs av uthyrningsbyrån 060-191550 eller via uthyrningsbyran@sundsvall.se

I mån av tid kan K&F dra spår i anslutning till respektive skola. K&F kommer då ut med en mindre maskin och drar ett spår. Ingen kostnad utgår. För att boka in spårning tas kontakt med arbetsledare K&F johan.naslund@sundsvall.se och lämnar önskemål om datum och tid för dragning av spår.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.