Syn och hörselnedsättning

Från förskolan till gymnasiet kan barn och elever få stöd av specialpedagoger med kompetens inom området syn och hörsel.

Förskolechef, rektor och pedagoger från kommunens förskolor, skolor och friskolor kan ta kontakt med oss.

Alla barn och elever är en tillgång för förskolan/skolan och allt stöd har därför en sådan inriktning oavsett om vi arbetar på individ, grupp eller organisationsnivå. Tillsammans med förskolans och skolans pedagoger, förskolechef/rektor arbetar vi långsiktigt för att utveckla en lärmiljö som möjliggör tillgänglighet och måluppfyllelse för alla barn och elever.

Kontakt

Kristina Berglund Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

073-274 59 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.