Skolvolontärer

Verksamheten har funnits i Sundsvalls kommun sedan starten 2012.

Målet med volontärverksamheten är att skolans och vuxnas engagemang ska mötas.
Vuxna behövs i barns och ungdomars liv och det finns mycket i de ungas liv som är nytt och lärorikt för de vuxna.

För närvarande är det 86 stycken som är med i denna verksamhet. Det är pensionärer från många olika yrkesgrupper som deltar i skolarbetet, dels genom att följa en klass eller en lärare, dels genom läxhjälpsarbete.
Skolvolontärernas insats spänner över hela verksamheten från förskola till gymnasiet.
Att vara skolvolontär är en extra bonus för lärarna, eleverna och även för volontärerna själva.
Länk till hemsidan: www.skolvolontarer.se

Kontakt

Katarina Nilsson Processledare, SSA-samordnare

070-190 71 07

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.