Skoldatatek

Skoldatateket hjälper skolorna att hitta och anpassa lärverktyg, i första hand för elever som behöver andra verktyg än de skolan oftast använder.

Vad är Skoldatateket?

Skoldatateket fungerar som ett stöd till rektorer och pedagoger i Sundsvalls kommunala grundskolor, gymnasieskolor, förskolor och särskolor. Stödet ges med tanke på elevers hela utveckling i ett 0-20 års perspektiv. Skoldatateket är en verksamhet i skolområdet Barn-, elevhälsa och skolutveckling.

Vi erbjuder

  • Fortbildning och stöd för skolornas pedagoger
  • Råd och stöd i elevärenden.
  • Support till skolorna
  • Utlåning av lärverktyg till skolorna.

Vi hjälper pedagoger i Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har barn och elever som av en eller annan anledning behöver andra verktyg än de som skolan vanligtvis tillhandahåller. De fristående skolorna kan köpa vårt stöd i den mån vi har tid och möjlighet.
Det kan handla om barn och elever med språksvårigheter, med läs- och skrivsvårigheter, med koncentrationssvårigheter aller andra svårigheter som gör skolvardagen mer komplicerad.
Vi följer förstås Skollagen och kräver alltså ingen diagnos på barnet eller eleven för att ge stöd.

Hur får man hjälp?

Tror du som elev att du har behov av teknikstöd eller är du förälder till ett barn i behov av teknikstöd? Vänd dig till ditt barns mentor eller handledare på skolan. De tar ärendet vidare till rektor som kontaktar oss.

Kan jag som elev eller förälder ta kontakt med er?

Som elev eller förälder kan du förstås ta kontakt med oss för rådgivning!
Vår erfarenhet är dock att stödet inte bär om det inte är förankrat hos de pedagoger som träffar eleven varje dag. Dessutom är det rektor som har ansvaret för att alla elever får det stöd de behöver.

 

Kontakt

Hans Burefjord Specialpedagog

073-274 23 46

Anna-Karin Modin Edström Specialpedagog

070-211 03 11

Malin Åström Legitimerad logoped

070-296 88 34

Skoldatatek Sundsvall

Fölvägen 6
85750 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.