Sjukhusskolan

Alla barn och ungdomar som är inlagda på sjukhus eller är där som dagpatienter, har rätt till skolundervisning.

Länken mellan hemskolan, barn och föräldrar

Sjukhusskolan ger barnet undervisning och har ständig kontakt med hemskolan och barnets föräldrar. Som förälder behöver du alltså inte göra något för att ditt barn ska få utbildning. Då en patient läggs in på sjukhus kontaktar sjukhuset sjukhusskolan och en planering skrivs för eleven. Undervisningen sker i ett klassrum vid kliniken eller vid sjuksängen på rummet.

Oavsett om barnet bara kommer in över en dag eller stannar en längre tid så har hon eller han rätt till undervisning.

Motsvarar vanlig skolundervisning

Eleven följer sin vanliga skolas arbetsplan så mycket som möjligt med hjälp av sjukhusskolans pedagoger. Lärarna på sjukhusskolan är kommunalt anställda.

Tre sjukhusskolor i Sundsvall

Det finns tre sjukhusskolor på Sundsvalls sjukhus:

  • Barn- och ungdomskliniken, avdelning44
  • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, avdelning 43
  • IFT-enheten (intensiv familjeterapi), avdelning 43

Sjukhusskola behövs för att

  • eleven inte ska komma efter i skolan
  • eleven och föräldrarnas oro att inte klara skolan minskar
  • koncentration på skolarbete kan skingra oroliga tankar
  • eleven känner att skolan bryr sig om den
  • skolan är elevens ”vanliga” miljö och skapar trygghet.

Kontakt

Barn- och ungdomskliniken Sjukhusskolan

060-18 11 37

Avdelning 44
851 86 Sundsvall

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

060-18 15 48, 060-18 18 94

Avdelning 43
851 86 Sundsvall

IFT-enheten Sjukhusskolan

060-12 11 71

Avdelning 43
851 86 Sundsvall

Annelie Haglund Biträdande chef, Barn-, elevhälsa och skolutveckling

070-191 72 60

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.