Rektorns utredningsansvar

Vänd dig till rektorn om du är orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet, eller har en funktionsnedsättning.

Kartlägga och åtgärda

Skolan ansvarar för att kartlägga och åtgärda om ditt barn behöver särskilt stöd. Det gör skolan i de här stegen:

  • uppmärksamma
  • utreda
  • dokumentera
  • åtgärda (och följa upp)
  • utvärdera

Läs mer

Rätt till kunskap och särskilt stöd, Skolverket

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.