Närvaroteamet

Närvaroteamet arbetar med elever som har mycket hög frånvaro och vi är en stödfunktion till alla skolor i Sundsvalls kommun.

Vårt uppdrag är att tillsammans med elev, familj och skola hitta nya perspektiv som gör en återgång till skolan möjlig för eleven.

Rektorn ansöker

Det är bara rektorn på respektive skola som kan ansöka om stöd av Närvaroteamet, och inte förrän skolan utan framgång har arbetat med “Handlingsplan för frånvarande elever”.

Fler sidor på Sundsvall.se

Alla grundskolor – kommunala

Gymnasium

Problem i skolan

Kontakt

Kristina Berglund Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

073-274 59 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.