Inneboende, inackordering

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Du kan ansöka om bidrag om resvägen eller restiden mellan skola och hem är för lång.

Vid mycket speciella skäl kan du också få inackorderingstillägg på hemorten.

Så här ansöker du om inackorderingstillägg

Vid studier på kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning:

Använd e-tjänsten
Ansökan inackorderingstillägg

Anmäl ditt kontonummer på Nordea.se/anmalkonto med bank-id/mobilt bank-id eller avtals-/arbetsgivarnummer 635633 för att få dina pengar direkt till ditt konto.
Detta gäller alla, även för dig som inte har ett bankkonto hos Nordea. Om ditt konto inte finns registrerat hos Nordea, skickas ett utbetalningskort som du kan lösa in på din bank.
Kontrollera att du har samma betalningsmottagare på ansökan och hos Nordea.
Om kontot ändras under läsåret så måste alltid kommunen underrättas. Finns det olika uppgifter så kan utbetalningen stoppas. Kom ihåg att du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Du kan även ringa på 060-19 14 41 och be om att få blanketten hemskickad till dig.

Vid studier på fristående gymnasieskola:
Ansök om inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Krav och villkor för inackorderingstillägg

Om något i kraven och villkoren ändras för dig kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar du fått men inte längre är berättigad till. Meddela ändringar på en gång till kommunens antagningskansli, telefon 060-19 14 41.

Inget inackorderingstillägg om du antagits via frisök

Du får inte inackorderingstillägg om du kommit in via frisök -det vill säga att du sökt en utbildning i en annan kommun fast den finns i din egen.Då har du kommit in i andrahand (i mån av plats), på ett nationellt program i en annan kommun än din hemkommun, och är alltså inte berättigad till inackorderingstillägg.

För att få inackorderingstillägg från Sundsvalls kommun krävs att du:

  • är folkbokförd i Sundsvalls kommun och går i gymnasieskola här
  • studerar heltid på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, på grundskole- eller gymnasienivå.

Villkor för att få inackorderingstillägg:

  • Du ska ha lång/besvärlig resväg mellan skolan och hemmet. Som regel ska du ha minst 44 kilometers resväg enkel riktning eller sammanlagd restid på minst 3 timmar per dag.
  • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning och kan då söka tillägg från din nya hemkommun.
  • I undantagsfall kan särskilda personliga skäl ge rätt till inackorderingstillägg för eget boende. Skälen ska styrkas med intyg från kurator eller liknande.
  • Du ska vara antagen på ett riksrekryterande program, riksrekryterande idrottgymnasium, det finns samverkansavtal mellan kommunerna eller på grund av särskilda skäl.
  • Om din boendesituation förändras.

Utbetalning av inackorderingstillägg

Första utbetalning sker tidigast i slutet av september. Senast den 1 september vill vi ha din ansökan.

Tillägget betalas ut under inackorderingstiden, som längst 9 månader per år. Du kan få tillägget för fyra månader på hösten och fem månader på våren (september-maj). Ansökan och utbetalning i efterskott beviljas endast för innevarande termin eller närmast avslutad termin.

Fler sidor på Sundsvall.se

Ekonomi, studiebidrag
Skolskjuts, busskort

Kontakt

Antagningskansliet

060-19 14 41

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.