Naturskolan – Kom ut

Naturskolan är en resurs för elever och lärare på alla nivåer – från förskoleklass till och med gymnasiet!

Naturskolan är inte ett hus eller en plats utan ett arbetssätt.

Vi arbetar efter en idé: Att lära in ute

Ni kan boka lektionstillfällen om ni följer länken här nedan.

Boka lektioner med Naturskolan – Kom ut

Kontakt

Simon Meurling Naturskolepedagog

070-951 47 54

Johan Agås Naturskolepedagog

070-774 04 32

Var sidan till hjälp?