Monikielisen oppimisen keskus

Monikielisyys on voimavara niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Tavoitteenamme on rakentaa kielellisiä siltoja ja avata ovia koko maailmaan.

Näin haluamme tehdä ottaen huomioon oppilaiden taustat ja harrastukset, ja luoda turvallisia yksilöitä, jotka saavuttavat tavoitteensa.  Monikielinen oppimiskeskus voi tarjota äidinkielenopetusta ja kielitukea 43 kielellä ja opinto-ohjausta useammalla kielellä.

Suomenkieliset opettajat:

Seija Torvela
seija.torvela@skola.sundsvall.se
070-191 72 86

Susanna Anttonen
susanna.anttonen@skola.sundsvall.se

 

Heiltä voit saada tietoa suomen kielen opetuksesta Sundsvallin esikouluissa ja peruskouluissa. Sinulla on huoltajana oikeus vähemmistölain mukaan anoa kaksikielistä esikoulupaikkaa lapsellesi (ruotsi-suomi) ja peruskouluikäiselle lapselle myönnetään äidinkielen opetusta riippumatta siitä puhutaanko kotona suomea vai ei. Suomen kieltä voi oppia uutena kielenä. Opetuksessa ei myökään vaadita vähimmäisryhmäkokoa niinkuin vieraissa kielissä. Riittää kun on yksi oppilas, joka haluaa suomen kielen opetusta.

Lisätietoja voit saada myös suomen kielen hallintoaluekoordinaattorilta, Pirjo Linna Avarre, puhelin 070-180 5560 tai sähköpostitse pirjo.liisa.linna.avarre@sundsvall.se

Dokumentteja

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Genusstrategi för barn- och utbildningsförvaltningen

Inskrivningssamtal för nyanlända i grundskolan

Lomakkeita

Inskrivning av nyanländ elev i grundskolan

Ansökan om modersmålsundervisning-grundskola.pdf

Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskolan.pdf

Ansökan om modersmålsundervisning-gymnasiet.pdf

 

Yhteystiedot

Monikielisen oppimisen keskus/Centrum för flerspråkigt lärande (CFL)

060-19 84 61

Södra järnvägsgatan 39 A
852 85 Sundsvall

Øyvind Eriksen / toiminnanjohtaja, CFL

060-19 84 32, 073-270 78 67

Martina Lundberg /varatoiminnanjohtaja, CFL

070-180 73 26, 060-19 84 39

Niclas Östlund / Varatoiminnanjohtaja/Biträdande chef CFL

060-19 84 62, 072-141 27 70

Kinda Moussa Hedin / kanslisti/ Skoladministratör

070-190 79 17, 060-19 84 61

Birgitta Krona / kanslisti koordinaattori / Administrativ Samordnare

070-190 36 42, 060-19 84 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/utfallbar]

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.