Modersmål – en rättighet

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.
Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden.

Rätt till modersmålsundervisning – På skolverkets webbplats kan du läsa mer om modersmålsundervisning, skolverket.se

Elever som talar något av minoritetspråken  samiska, finska, meänkiäli, romani chib eller jiddisch som modersmål behöver efter juni 2015 inte ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Modersmålslärare arbetar i grundskola och gymnasieskola. I gymnasieskolan kan eleven läsa sitt modersmål både som Modersmål1, Modersmål2 och Aktiv tvåspråkighet. Betyg ges både i grundskola och gymnasium.

I kursen ingår att utveckla språket och få kunskaper om hemlandets kultur och historia.

Kursplan för modersmål i grundskolan, pdf

Kursplan för modersmål i gymnasieskolan, pdf

Nya regler gäller från juni 2015 som kräver att en legitimerad lärare i språket finns.

Kursplan för Moderna språk. steg 1-7, skolverket.se

Modersmålsläraren behöver god kontakt med elevens skola och kan även vara en länk mellan klassläraren och föräldrarna i frågor som gäller allmän information, uppgifter eller regler i skolan.

När eleverna har nationella prov kan modersmålsläraren finnas med för att förklara svåra ord och begrepp.

Enligt Skollagen 8 kap.10 § och Lpfö98 (Läroplan för förskola) ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

“Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.” Skolverket, Lpfö 98. (Läroplan för förskola)

Flerspråkighet

Fyll i ansökan och lämna till klassläraren/mentor eller skicka via post. Adressen står på ansökan. Alternativt mejla ansökan till boucfl@sundsvall.se
Båda vårdnadshavare måste skriva under.

Gymnasieelever får skriva under själva.

Ansökan om modersmålsundervisning – grundskola, pdf

Ansökan om modersmålsundervisning gymnasiet, pdf

Önskar elev och vårdnadshavare att avsluta sin modersmålsundervisning, behöver vi ha en uppsägningsblankett ifylld och undertecknad skickad till oss.

Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskolan, pdf

Uppsägning av modersmålsundervisning i gymnasieskolan, pdf

Kontakt

Centrum för flerspråkigt lärande

060-19 84 61

Skolhusallén 9
852 32 Sundsvall

Kinda Moussa Hedin Skoladministratör

070-190 79 17, 060-19 84 61

Anna Hammar Administrativ Samordnare

070-190 36 42, 060-19 84 78

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.