Minoritetsspråk

Sundsvall är ett förvaltningsområde för finska och samiska språken.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska skydda Sveriges
nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja
minoritetsspråken. Nationella minoriteter och minoritetsspråk ska inte förväxlas med
främmande språk och deras kultur är en del av det svenska kulturarvet. Sundsvalls
kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och finska.

Den 1 januari 2019 trädde ändringar i kraft i lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) samt socialtjänstlagen (2001:453). Ändringarna
i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär bland annat att kommuner
och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Lagen förtydligar
att myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som
berör dem och så långt det är möjligt samråda med dem i sådana frågor. Kommunen ska
också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Undervisa i nationella minoritetsspråk

Här hittar du kursplaner för modersmål, minoritetsspråk
Skolförordningen 4 kap,13 §   Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i sameskolan användas.

Kursplan – Modersmål finska (Aktuell)
Kursplan – Modersmål samiska för sameskolan (Aktuell, fjärr)
Kursplan – Modersmål romani chib (Aktuell)
Kursplan – Modersmål meänkieli
Kursplan – Modersmål jiddisch

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.