Lokalförsörjningsplan – förskolor och skolor

Förskolor och skolor behöver med jämna mellanrum byggas ut och moderniseras.

Lokalförsörjningsplanen beskriver barn- och utbildningsnämndens ambitioner gällande kommunens utveckling av lokaler inom verksamheterna förskola och grundskola.

Lokalförsörjningsplan 2015-2019

Lokalförsörjningsplan – Styrande principer

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.