Lokalförsörjningsplan – förskolor och skolor

Förskolor och skolor behöver med jämna mellanrum byggas ut och moderniseras.

Lokalförsörjningsplanen beskriver barn- och utbildningsnämndens ambitioner gällande kommunens utveckling av lokaler inom verksamheterna förskola och grundskola.

Lokalförsörjningsplan 2015-2019

Lokalförsörjningsplan – Styrande principer

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.