Värdeskapande lärande

Värdeskapande lärande är när man tillsammans i grupp, med olika kunskaper lär sig för att skapa värde för minst en person utanför gruppen.

Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan.

Det leder också till känslomässiga händelser som till exempel osäkerhet, samverkan med omvärlden och att presentera inför andra människor. Detta bygger i sin tur upp viktiga kompetenser såsom självinsikt, tolerans för osäkerhet, självförtroende och social förmåga. Kompetenser som är direkt kopplade till Läroplanen.

Forskning visar på mycket goda resultat när denna pedagogik används och att det är känslorna och upplevelserna i processen som har stor betydelse. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt!

Utbildningssatsningen som pågår just nu utgår från en pedagogisk plattform som utvecklats av stiftelsen Drivhuset i samarbete med Chalmers entreprenörskola. Den bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Besök vår hemsida : http://www.vardeskapande.se/

Entreprenörskap i utbildning-Vad, Varför, När, Hur?

Den här rapporten producerades ursprungligen på engelska för OECD i syfte att klargöra några grundläggande aspekter kring entreprenörskap i utbildning, nämligen vad det är, varför det är viktigt för vårt samhälle, när man kan göra vad och hur entreprenörskap praktiskt kan tillämpas inom utbildning.

Här kan du ta del av Martin Lackeus OECD-rapport: Entreprenörskap i utbildning- Vad, Varför, När, Hur? 

Kontakt

Malin Heimer Projektledare

073-275 16 74

Caroline Lorentzon Processledare

070-995 23 73

Katarina Nilsson Processledare, SSA-samordnare

070-190 71 07

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.