Samverkan mellan MIUN och Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun och Mittuniversitet(MIUN) har ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och tillväxt.

Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen. Det kan göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv. Mittuniversitetet driver forskning inom informatik och pedagogik. Nu förenas dessa områden i en satsning för att utveckla digitaliseringen. Satsningen i Västernorrland är ett projekt som heter DUVKOM (Digitalisering av UtbildningsVäsendet i KOMmunerna).

Projektet blir också en del av den nationella Forskarskolan GRADE. GRADE står för Graduate school for digitalisation of education. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och som startar hösten 2018. Forskarskolan stärker regionen med kompetensutveckling inom digitalisering och lärande. Den kommer att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt med hög akademisk kvalitet. Läs mer om forskarskolan GRADE

DUVKOM-projektets webb
På Mittuniversitetets webbplats presenteras arbetet och de tre doktoranderna som anställts i projektet. Läs mer på MIUNS webbplats om DUVKOM

Kontakt

Pål Christensson Pedagogisk samordnare

072-146 61 10

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.