Pedagogista

Pedagogista finns som stöd till utveckling i förskolan

Pedagogistans roll är att leda, stötta och bidra till den systematiska kunskapsbildningen i olika uppdrag och utvecklingsarbeten mot förskolan.

Pedagogistan

  • medverkar till att den pedagogiska verksamheten bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • samarbetar med förskolor, skolledare och pedagoger
  • bidrar till utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
  • bidrar till att skapa likvärdighet mellan förskolor i kommunen
  • utvecklar verktyg som främjar utvecklingsarbetet

Varje skolområde har en pedagogista, hans/hennes uppdrag skiljer sig något från pedagogistornas i skolområdet Barn-, elevhälsa och skolutveckling.

Barn-, elevhälsa och skolutveckling

Catrin Hassel
catrin.hassel@sundsvall.se
070-185 63 91

Annika Nilsson
annika.nilsson.se@sundsvall.se
Martina Unger
martina.unger@sundsvall.se
070-185 76 43

Bergsåker/Lidens skolområde

Mats Melin
mats.melin@sundsvall.se
070-271 68 18

Alnö/Ljustadalens skolområde

Janika Fröjdholm
janika.frojdholm@sundsvall.se
076-775 30 22

Haga skolområde

Karolina Lilja
karolina.lilja@sundsvall.se
070-648 28 29

Höglunda/ Montessori skolområde

Pia Rosdahl
pia.rosdahl@sundsvall.se
070-645 63 44

Matfors skolområde

Anna-Lena Rehnberg
anna-lena.rehnberg@sundsvall.se
073-270 56 08

Njurunda skolområde

Helena Näslund
helena.naslund@sundsvall.se
070-180 70 46

Kontakt

Kristina Berglund Chef Barn-, elevhälsa och stödteam

073-274 59 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.