Pedagog Sundsvall

Pedagog Sundsvall visar vad och hur vi gör i våra verksamheter med eleven i fokus.

Här kan du få:

  • Möjlighet att berätta om ditt arbete i ett reportage eller i en blogg
  • Inspiration, genom det kollegiala lärandet
  • En samlad bild av kompetens- och fortbildningsinsatser
  • Överblick och förslag på vilka resurser inom CFK som finns tillgängliga för dig
  • Förståelse för hur styrdokumenten (läroplaner, verksamhetsplaner, nämndbeslut m.m) påverkar vårt arbete

Pedagog Sundsvall

Följ oss på Facebook

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.