Pedagog Sundsvall..

Pedagog Sundsvall visar vad och hur vi gör i våra verksamheter med eleven i fokus.

Här kan du få:

  • Möjlighet att berätta om ditt arbete i ett reportage eller i en blogg
  • Inspiration, genom det kollegiala lärandet
  • En samlad bild av kompetens- och fortbildningsinsatser
  • Ta del av den aktuella digitaliseringen i skolan

Pedagog Sundsvall

Följ oss på Facebook

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.