Pedagog Sundsvall

Pedagog Sundsvall är en samlingswebb för digitalt stöd till den pedagogiska verksamheten i förskola, grundskola och gymnasium.

På webben hittar du Medianavet, Vklass onlinekurser, G Suite Sundsvall, digitala lärresurser och licenser.

Pedagog Sundsvall

Kontakt

Pedagog Sundsvall Drivs av Mediotek Sundsvall

Var sidan till hjälp?