Kvalité och utveckling i skolor och förskolor

Här samlar vi de verksamheter som stöder och utvecklar skolor och förskolor i deras pedagogiska uppdrag.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetside

  • Vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers livslånga lärande och utveckling.
  • Vårt arbete ska kännetecknas av goda relationer, nära möten och ständig återkoppling.

De faktorer som gynnar hälsa är i mångt och mycket samma faktorer som gynnar lärande.

Barn-, elevhälsa och stödteam

Chef : Annelie Haglund
Barn-, elevhälsa och stödteam

Elevhälsans medicinska insats

Verksamhetschef: Ulrika Öhrling-Nilsson.
Läs mer om elevhälsa och trygghet

Att leda en verksamhets gemensamma lärande ställer andra krav än att leda en verksamhets görande. Det krävs andra typer av möten och andra typer av verktyg. Bland annat ett direkt stöd till förskolechefer och rektorer, till exempel när det gäller hur man bäst organiserar för utveckling.

Centrum för flerspråkigt lärande

Chef :Øyvind Eriksen
Biträdande chef: Martina Lundberg
Hemsida: Centrum för flerspråkigt lärande

Kulturskolan

Chef: Arne Almroth
Biträdande chef: Andreas Köhn
Hemsida: Sundsvalls kulturskola

Mediotek Sundsvall

Chef: Håkan R Johansson
Mer om Mediotek Sundsvall och Medienavet

Besök  Pedagog Sundsvall och ta del av goda exempel från förskola och skola.

Kvalitetsavdelningen

Chef Eva Jönsson

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.