Kvalitet och utveckling i skolor och förskolor

Här samlar vi de verksamheter som stöder och utvecklar skolor och förskolor i deras pedagogiska uppdrag.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsidé

  • Vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers livslånga lärande och utveckling
  • Vårt arbete ska kännetecknas av goda relationer, nära möten och ständig återkoppling.

De faktorer som gynnar hälsa är i mångt och mycket samma faktorer som gynnar lärande.

Barn-, elevhälsa och stödteam

Chef : Kristina Berglund
Barn-, elevhälsa och stödteam

Elevhälsans medicinska insats

Verksamhetschef: Ulrika Öhrling-Nilsson.
Läs mer om elevhälsa och trygghet

Att leda en verksamhets gemensamma utveckling och lärande ställer andra krav än att leda en verksamhets görande. Rektorer på kommunens förskolor och skolor ansvarar för sin enhets utveckling och kan ibland behöva externt stöd inom vissa kompetensområden. Barn- och utbildningsförvaltningen tillhandahåller därför utvecklingsstöd inom elevhälsa (se ovan), flerspråkigt lärande, kultur, digitalisering och samverkan skola och arbetsliv.

Centrum för flerspråkigt lärande

Chef :
Biträdande chef: Martina Lundberg
Hemsida: Centrum för flerspråkigt lärande

Kulturskolan

Chef: Andreas Köhn
Biträdande chef: Paula Lundgren
Hemsida: Sundsvalls kulturskola


Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.