Barn-och utbildningsnämndens styrande dokument

Här finner du styrande dokument beslutade av nämnden eller skoldirektören

Strategier

Planer

Riktlinjer

Regler

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.