Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen riktar sig till studerande på:

 • förskollärarprogrammet
 • grundlärarprogrammet
 • ämneslärarprogrammet
 • kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Sundsvalls kommun har en organisation för utbildning av blivande lärare och förskollärare. Förskollärarstudenter och grundlärarstudenter upp till åk 6 är kopplade till övningsskolområden och övningsförskolområden. Övningsskola beskrivs på Mittuniversitetets webbplats.

Det innebär att placeringen sker inom olika så kallade övningsskoleområden. Personal  inom dessa områden har en särskild utbildning för att skapa en hög kvalitet på lärarutbildningen. Alla kommunens VFU-handledare har utbildning för att handleda studenter. Det gäller även handledare utanför övningsskoleområdena.

Övningsförskoleområden:

 • Haga/Bosvedjan
 • Granloholm
 • Bergsåker/Granlo
 • Centrum

Övningsskoleområden:

 • Bergsåker/Granlo
 • Bredsand

Kontakt

Pål Christensson Pedagogisk samordnare

072-146 61 10

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.