Traineeprogram för läraryrkena

För dig som är nyfiken och intresserad av en framtid som utbildad lärare.

Ingenjören skapade en berömd bro, författaren skapade en berömd text, läkaren skapade ett sätt att rädda liv – läraren skapade dem alla.

Genom traineeprogrammet för läraryrkena vill vi skapa bästa möjliga miljö för gemensamt växande. En framtid och en hållbar utveckling – tillsammans!

Du

 • är nyfiken på läraryrken
 • är intresserad av vidarestudier
 • vill få kunskap om läraryrkets hantverk
 • vill bidra till att göra skolan bättre

Vi

 • vill bli en praktisk brygga till dig i ditt yrkesval
 • vill ge dig tillgång till en unik utvecklingsmöjlighet
 • vill bli bättre som arbetsgivare
 • vill att du hjälper oss att utvecklas

Välkommen att ansöka om att bli en del i  framtidens skola.

Om programmet

Ta chansen och prova på läraruppdraget i någon av våra pedagogiska verksamheter! I traineeprogrammet får du efter önskemål en placering i förskola, skola eller gymnasium. I Sundsvalls kommun finns cirka 80 förskolor, 40 grundskolor och 1 gymnasieskola som är fördelad på två enheter – Hedbergska och Västermalm. Genom “learning by doing” får du prova på om läraryrkena kan vara ett yrkesval för dig. I programmet ingår även en breddningsperiod där du får prova på läraryrket i en annan skolform än den du arbetar i. Perioden för det är 10 veckor. Genom traineeprogrammet får du mycket praktisk erfarenhet som du har nytta av i dina vidare studier och yrkesliv, vad du än väljer att göra för val i framtiden!

Reflektion utgör en central del i traineeprogrammet för läraryrkena. För enskilda reflektioner använder vi en digital dagbok som heter LoopMe. Du väljer själv vad du vill dela med dig av till traineekollegor och samordnare för programmet. I dagboken fyller du på med lärdomar utifrån vardagliga situationer som bidragit till att du upplevt engagemang eller utmaningar. Det gör att traineekollegor kan lära av varandra och att programsamordnare kan identifiera vad som upplevs som bra såväl vad som kan bli bättre. Vi har också regelbundna utvecklingsträffar där vi arbetar med centrala teman som t ex, kommunikation och ledarskap.

En fördjupad reflektion och förståelse för vardagliga situationer och händelser vill vi ska leda till ökad motivation för att se läraryrkena som ett attraktivt yrkesval. Alla traineer får en handledare med bred erfarenhet från något av läraryrkena. Tanken är att handledaren ska vara en god förebild och en reflektionspartner som delar med sig av sin kunskap och sitt nätverk för att du som trainee ska få hjälp och stöd att komma in i yrket. Gemensamma reflektionstider löper under hela traineeprogrammet där du tillsammans med din handledare kan tala om förhållanden som utspelar sig i skolmiljön.

Våra traineeprogram avslutas alltid med en gemensam utvärdering där både rektor, handledare och trainee medverkar.

Traineeprogrammet för läraryrkena är med andra ord en del av Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi för att möta dagens aktuella rekryteringsutmaning i förskola och skola. Det är ett erbjudande om goda karriärmöjligheter i Sundsvalls kommun och en strävan efter att vara en lärande organisation för att öka attraktiviteten hos oss som arbetsgivare.

Ansökan

Annons om lediga traineeplatser publiceras på kommunens och Arbetsförmedlingens hemsidor i mars månad.
Urvalsprocess pågår under april-juni månad i form av intervjuer och referenstagning.
Tjänsten är en visstidsanställningar på heltid.
För att få en plats i programmet ska du kunna visa upp ditt examensbevis från gymnasiet.
Arbetstiden är förlagd inom yrkesområdet för förskola/skola/gymnasium.

Traineeprogrammet för läraryrkenas längd och innehåll

Den yngre målgruppen, 18-24 år

 • anställd under ett läsår
 • praktiskt lärande i arbete
 • erbjudande om breddning
 • teoretiska utvecklingsträffar
 • projekt och marknadsföringsaktiviteter

Den äldre målgruppen, 25+

 • anställd under en termin
 • praktiskt arbete i verksamheten
 • teoretiska fördjupningsuppgifter
 • projekt och marknadsföringsaktiviteter

Välkommen att lämna in en intresseansökan redan nu så meddelar vi dig när det är dags att göra din ansökan.

Kontakt

Samordnare
Gudrun Forslund
Telefon: 060-19 13 75
Mail: gudrun.e.forslund@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.