Projektet Drivkraftpunkten

Är du under 25 år och inte har en gymnasieexamen?

Drivkraftspunkten är ett projekt som vänder sig till dig mellan 16-24 år och som inte har en gymnasieexamen. Alltså om du inte börjat gymnasiet, har gjort avbrott från gymnasiet eller gått ut gymnasiet med ett eller flera F i betyget.

Vi vill hjälpa dig att komma närmare fortsatta studier eller arbete. Vårt mål är att du ska bli självförsörjande och inte vara beroende av föräldrar, ekonomiskt bistånd eller andra bidrag. Till oss kan du vända dig för att få coachning, hjälp och stöttning mot studier eller annan sysselsättning.

Tillsammans gör vi upp en plan framåt utifrån dina behov och förutsättningar. Drivkraftspunkten är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår till och med sista januari 2021.

Hör av dig på mail till drivkraftspunkten@sundsvall.se eller på telefon till projektledaren Hans Wiklund på 073-270 78 39.
Välkommen!

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.