Klagomål och synpunkter på verksamhet inom utbildning och förskola

Om du vill lämna klagomål eller synpunkter så vänd dig i första hand till berörd personal eller ansvarig rektor.

Vår erfarenhet är att det personliga samtalet ger bäst förutsättningar för att lösa olika situationer. Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål kontaktar du verksamhetschefen.
Du är naturligtvis också välkommen att lämna andra synpunkter, till exempel förslag eller beröm.

Synpunkt Sundsvall

Du kan också använda kommunens e-tjänst Synpunkt Sundsvall för att lämna synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkt

Ditt meddelande registreras då hos barn- och utbildningskontoret för att sedan besvaras av berörd rektor eller annan ansvarig så snart som möjligt. Det behandlas på samma sätt som annan inkommande post till kommunen (diarieförs och sekretessprövas vid behov).

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.