Klagomål och synpunkter på verksamhet inom utbildning och förskola

Har du synpunkter eller klagomål kring förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan? 

Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete och dina upplevelser är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något kan ni kontakta oss.

Kontakta förskolan eller skolan i första hand

I första hand bör du vända dig till personalen på förskolan, skolan eller fritidshemmet.

Kontakta rektorn i andra hand

Om du inte tycker du får rätt hjälp eller att personalen inte lyssnar på dig bör du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand

Om du vill kan du vända dig direkt till barn- och utbildningsförvaltningen. Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur rektorn har hanterat ditt klagomål.

Hur lämnar jag klagomål?

Du kan lämna ditt klagomål muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym, men om du vill ha svar behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Använd vår e-tjänst för att lämna in ditt klagomål Lämna synpunkt

Vad händer efter du skickat in ditt klagomål?

Vi kommer skyndsamt hantera ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Vad händer med mina uppgifter?

Om du lämnar ditt klagomål skriftligt via e-tjänsten Lämna synpunkt räknas den som en inkommen allmän handling. Det innebär att alla som vill kan begära att få läsa det du skriver i ditt klagomål.

Du kan läsa mer om hur kommunen hanterar allmän handling och sekretess. 

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Då kan du kontakta respektive verksamhetschef alternativt Barn- och utbildningsförvaltningen, via telefon eller e-post.

060-19 10 00
skolan@sundsvall.se

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.