Vad är kommunens aktivitetsansvar (KAA)?

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för kommunens folkbokförda ungdomar.

Det betyder de ungdomar som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Sundsvalls kommuns ansvar

  • Hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.
  • Erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som inte studerar på gymnasiet för att motivera dem till att påbörja eller återuppta studier.
  • Dokumentera insatserna på lämpligt sätt och föra register över de ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar.
  • När en elev på ett gymnasieprogram funderar på att avbryta studierna/avbryter studierna, är det viktigt att skolan kontaktar samordnaren på KAA. Eleven och vårdnadshavarna måste få veta vilka risker det innebär att göra avbrott och väga det mot vad skolan har att erbjuda.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.