Projektet Drivkraftspunkten

Projekt Drivkraftspunkten är avslutat

Projekt Drivkraftspunktens genomförandefas avslutades 2021-01-31 efter tre års arbete. Drivkraftspunkten var ett projekt som vände sig till ungdomar mellan 16-24 år och som inte hade en gymnasieexamen.

Under februari och mars 2021 görs slutrapporten för projektet. Resultaten kommer att presenteras här och i andra kanaler.

Har du frågor kan du höra av dig på mail till drivkraftspunkten@sundsvall.se eller på telefon till projektledaren Hans Wiklund på 073-270 78 39.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.