Om oss

Fyra personer skrattar och dricker kaffe

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för kommunens folkbokförda ungdomar.

Det betyder de ungdomar som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Sundsvalls kommuns ansvar

  • Hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.
  • Erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som inte studerar på gymnasiet för att motivera dem till att påbörja eller återuppta studier.
  • Dokumentera insatserna på lämpligt sätt och föra register över de ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar.
  • När en elev på ett gymnasieprogram funderar på att avbryta studierna/avbryter studierna, är det viktigt att skolan kontaktar samordnaren på KAA. Eleven och vårdnadshavarna måste få veta vilka risker det innebär att göra avbrott och väga det mot vad skolan har att erbjuda.

Kontakta oss

Marie Wiksten Fernaeus – Arbets- och studiecoach
073-275 18 36
marie.w.fernaeus@sundsvall.se

Sandra Söderberg – Arbets- och studiecoach
073-275 15 44
sandra.soderberg@sundsvall.se

Kristina Ydehall – Studie- och yrkesvägledare (SYV)
072-147 05 15
kristina.ydehall@sundsvall.se

Hans Wiklund – Samordnare för projektet Drivkraftspunkten
073-270 78 39
hans.g.wiklund@sundsvall.se

Få en rundtur på vårt kontor och träffa oss coacher

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.