Val och antagning

Är det dags att söka till gymnasiet? Här finns information om hur och när du kan ansöka.

Har du ytterligare frågor, kontakta din studievägledare eller personal på antagningskansliet.

Ansök till gymnasiet via webbtjänsten sökgymnasiet.nu. Där kan du också se programutbudet.

Elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets introduktionsprogram får inloggningsuppgifter hemskickade per post första veckan efter jullovet.

Har du inte fått någon inloggning, kontakta din studie- och yrkesvägledare eller gymnasieantagningen.

Sök gymnasiet

Har du inte tillgång till internet?

Du som inte kan söka via webben får hjälp att göra din ansökan hos din studievägledare på din skola.

Sista ansökningsdag är 1 februari

Du kan välja gymnasieutbildning när webbtjänsten öppnas i januari och till och med 1 februari. Under hela valperioden kan du lägga till och ändra dina val så länge du inte har bekräftat din ansökan.

Det är antagningskansliet i Sundsvalls kommun som handlägger din ansökan, oavsett vilken skola (även fristående) i Sverige du söker till.

Preliminär antagning i mitten av april

I mitten av april kan du logga in på sökgymnasiet.nu och se resultatet från den preliminära antagningen. Du kan också kontakta din studievägledare.

Den preliminära antagningen baseras på höstterminsbetyget i årskurs 9.

Omval

Om du vill ändra din ansökan efter den preliminära antagningen ska du kontakta din studievägledare. Omvalsperioden pågår till och med 15 maj.

Slutlig antagning och antagningsbesked

Gymnasieantagningen använder sig av ett webbaserat antagningsbesked.

Du loggar in på  sokgymnasiet.nu för att se ditt resultat och för att svara på antagningsbeskedet.

Du som söker till flera orter i landet, kom ihåg att tacka ja eller nej på alla besked som kommer så att du inte uppehåller platser i flera kommuner samtidigt.

Precis som tidigare kan du även se resultatet av den preliminära antagningen på sokgymnasiet.nu i april.

Du som bor i andra delar av Sverige och söker gymnasium i Sundsvall kommer att få inloggningsuppgifter till sokgymnasiet.nu hemskickade så att även du kan se och svara på ditt antagningsbesked.

Reservantagning

Under augusti och några veckor in i september pågår reservantagning för dig som inte kommit in på förstahandsvalet.

Har du frågor om antagning?

Kontakta din studievägledare eller personal på antagningskansliet.

Överklaga ett beslut

 • Är du missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga.
 • Överklagan måste vara skriftlig.
 • Skicka din överklagan till den myndighet som har fattat beslutet.
 • Kom ihåg att överklaga inom 3 veckor från den dag du fick beslutet.

Gymnasieprogram söker du som vanligt på sökgymnasiet.nu

Till nationella program:

Du är behörig att söka ett nationellt program tills första kalenderhalvår det år du fyller 20 år. Det förutsätter att du har avslutat årskurs 9, eller motsvarande, med godkända betyg enligt nedan.

Till yrkesprogram:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik

och minst fem andra ämnen.

Till högskoleförberedande program:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik

och minst nio andra ämnen.

 • För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs godkända betyg i fysik, biologi och kemi inom ramen för de nio ämnena.
 • För Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Humanistprogrammet krävs godkända betyg i samhällskunskap, historia, religion och geografi inom ramen för de nio ämnena.

När du inte är behörig

Om du inte är behörig vid vårterminens slut kan du ha möjlighet att komplettera de betyg som saknas innan gymnasieutbildningen startar, vid så kallad sommarskola. Hör efter med din grundskola.

Alla grundskolor – kommunala

Du som inte är behörig kan gå ett Introduktionsprogram. Vilket av de fem olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar och vilket nationellt program du vill komma in på.

Studie- och yrkesvägledaren på skolan kan informera om de olika möjligheterna.

Fri kvot (ansökan om företräde)

Gymnasieskolan avsätter ett begränsat antal platser för dig som:
 • på grund av särskilda skäl bör få företräde framför övriga sökande. Särskilda skäl kan till exempel vara medicinska och/eller sociala.
 • har meriter som inte går att jämföra med betyg från grundskolan.

Så här ansöker du om fri kvot

Ansökan om fri kvot gör du senast i samband med omvalet. Du behöver ingen särskild blankett. Behörighetskravet gäller även vid antagning på frikvot.

Fördjupning

Skolverkets sida om gymnasieutbildningar

Riksrekryterande idrottsgymnasium (RIG)

Om du tänker söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium ansöker du till det idrottsförbund som din idrottsgren tillhör. Observera! Var noga med att kontrollera datum för sista ansökningsdag.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

NIU är till för dig som vill kombinera elitidrott med studier under gymnasietiden och riktar sig till de som siktar på Nationell elit eller ännu högre.

Ansökan till Sundsvalls gymnasiums NIU gör du via Sundsvalls gymnasiums hemsida senast den 1 december. Observera! NIU är inte riksrekryterande.

Gymnasieprogram söker du som vanligt på sökgymnasiet.nu

Samverkansområde för gymnasieutbildning i länet

Samverkansavtalet för Västernorrlands län omfattar alla nationella gymnasieprogram i alla länets kommuner. Det innebär att elever i samverkansområdet kan söka fritt till dessa gymnasieutbildningar även om samma program eller inriktning finns i hemkommunen.

Här finns länkar till samverkanskommunernas information om gymnasium:

Ånge
Timrå
Härnösand
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik

Samverkan med Jämtland

Sundsvall har också ett samverkansavtal med Jämtlands gymnasieförbund (Ragunda, Bräcke, Krokom, Åre, Östersunds kommuner). Elever inom samverkansområdet kan söka fritt till alla nationella gymnasieprogram hos alla deltagande kommuner.

Utbildningar i Jämtland

Om du blir antagen och måste bo på skolorten så har du också rätt till inackorderingstillägg enligt gällande lagstiftning och de lokala bestämmelser som fastställts av respektive kommun.

Tänk på att:

 • Om programmet du vill söka finns i din hemkommun eller inom samverkansområdet ska du först och främst söka där.
 • Om din hemkommun eller samverkansområdet saknar programmet eller inriktningen (gäller nationella inriktningar) du är intresserad av har du rätt att söka programmet eller inriktningen i en annan kommun.
 • Till riksrekryterande utbildningar får alla söka oavsett hemkommun.
 • Du kan söka en utbildning i en annan kommun även om samma utbildning erbjuds i din hemkommun eller inom samverkansområdet, så kallad frisökning, läs mer här nedan.

Frisökning

 • Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att som elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns gymnasieskola, efter beslut av anordnarkommunen.
 • Frisökning gäller för nationella program med nationella inriktningar och särskilda varianter.
 • I första hand ska alla behöriga sökande tas emot från anordnarkommunen eller samverkansområdet, från andra kommuner som inte har denna utbildning samt behöriga sökande med särskilda skäl.
 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (eller som frisökare) har inte rätt till inackorderingsstöd, däremot utgår stöd till dagliga resor till och från skolan enligt samma bestämmelser som för övriga gymnasieelever.

Söka till friskola i annan kommun

Fristående skolor har en annan ägare än kommunen. Du kan söka till en godkänd friskola oavsett om den ligger i din hemkommun eller i en annan kommun.

Det är Statens skolinspektion som godkänner friskolorna.

Fler sidor på sundsvall.se

Studie- och yrkesvägledning
Skolskjuts, busskort
Inackorderingstillägg

Andra webbplatser

sökgymnasiet.nu
Sundsvalls gymnasium
Skolverket

Kontakt

Brittinger Östman Antagningshandläggare

060-19 14 41

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.