Val och antagning

Är det dags att söka till gymnasiet? Här finns information om hur och när du kan ansöka.

Ansök till gymnasiet via webbtjänsten sökgymnasiet.nu. Där kan du också se programutbudet.

Elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets introduktionsprogram får sina inloggningsuppgifter på skolan under första veckan i januari efter jullovet.

Har du inte fått någon inloggning, kontakta din studie- och yrkesvägledare eller gymnasieantagningen.

Sök gymnasiet

Har du inte tillgång till internet?

Du som inte kan söka via webben får hjälp att göra din ansökan hos din studievägledare på din skola.

Slutlig antagning och antagningsbesked

Gymnasieantagningen använder sig av ett webbaserat antagningsbesked.

Du loggar in på  sokgymnasiet.nu för att se ditt resultat och för att svara på antagningsbeskedet.

Du som söker till flera orter i landet, kom ihåg att tacka ja eller nej på alla besked som kommer så att du inte uppehåller platser i flera kommuner samtidigt.

Du som bor i andra delar av Sverige och söker gymnasium i Sundsvall kommer att få inloggningsuppgifter till sokgymnasiet.nu hemskickade så att även du kan se och svara på ditt antagningsbesked.

Reservantagning

Under augusti och några veckor in i september pågår reservantagning för dig som inte kommit in på förstahandsvalet.

Har du frågor om antagning?

Kontakta din studievägledare eller personal på antagningskansliet.

Överklaga ett beslut

 • Är du missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga.
 • Överklagan måste vara skriftlig.
 • Skicka din överklagan till den myndighet som har fattat beslutet.
 • Kom ihåg att överklaga inom 3 veckor från den dag du fick beslutet.

Gymnasieprogram söker du som vanligt på sökgymnasiet.nu

Sista ansökningsdag är 1 februari

Du kan välja gymnasieutbildning när webbtjänsten öppnas i januari. Under hela valperioden kan du lägga till och ändra dina val så länge du inte har bekräftat din ansökan.

Det är antagningskansliet i Sundsvalls kommun som handlägger din ansökan, oavsett vilken skola (även fristående) i Sverige du söker till.

Ja, det har stor betydelse. Du ska alltid lägga dina val i den ordning du vill komma in på dem. Antas du på ditt förstahandsval stryks alla lägre val i din ansökan. Antas du på ditt andrahandsval blir du automatiskt reserv till ditt förstahandsval men val tre och lägre stryks osv. Denna princip gäller alltid.

I mitten av april kan du logga in på sökgymnasiet.nu och se resultatet från den preliminära antagningen. Du kan också kontakta din studievägledare.

För de som går i årskurs 9 görs den preliminära antagningen på höstterminsbetyget. För övriga sökande är det på slutbetyget från årskurs 9. Observera att det preliminära beskedet kan bli förändrat till den slutliga antagningen. Det preliminära beskedet är inte en garanti att du blir slutligt antagen till utbildningen.

Om du vill ändra din ansökan efter den preliminära antagningen ska du kontakta din studievägledare. Du har möjlighet att göra omval från andra halvan av april och fram till och med 15 maj.

I slutet av juni sker slutlig antagning och då är det slutbetyget från årskurs 9 som gäller för alla. Om du blir antagen så har du fått din plats på programmet. Det slutliga antagningsbeskedet visas på www.sokgymnasiet.nu i början av juli.

Alla måste svara med att tacka ja eller nej till sin plats annars kan andra som väntar på en reservplats bli utan. Sista dag att svara på antagningsbeskedet är den 31 juli.

Reservantagningen påbörjas i början av augusti. På www.sokgymnasiet.nu kan du se vilken reservplats du har.
Har du inte kommit in på ditt förstahandsval står du som reserv och har möjlighet att komma in under reservantagningen som pågår till cirka två veckor efter skolstart. Reservantagningen baseras på hur du har svarat på ditt antagningsbesked som du fick i början av juli. Har du tackat ja till platsen men vill stå kvar i reservkö till högre val så blir du med automatik antagen om en ledig plats uppstår i den kö som du står på tur i. Du har då inte kvar den plats som du tidigare var antagen till.

Har du inte kommit in på ditt förstahandsval står du som reserv och har möjlighet att komma in under reservantagningen som pågår till cirka två veckor efter skolstart.

Till nationella program:

Du är behörig att söka ett nationellt program tills första kalenderhalvår det år du fyller 20 år. Det förutsätter att du har avslutat årskurs 9, eller motsvarande, med godkända betyg enligt nedan.

Till yrkesprogram:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik

och minst fem andra ämnen.

Till högskoleförberedande program:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik

och minst nio andra ämnen.

 • För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs godkända betyg i fysik, biologi och kemi inom ramen för de nio ämnena.
 • För Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Humanistprogrammet krävs godkända betyg i samhällskunskap, historia, religion och geografi inom ramen för de nio ämnena.

Om du inte är behörig vid vårterminens slut kan du ha möjlighet att komplettera de betyg som saknas innan gymnasieutbildningen startar, vid så kallad sommarskola. Hör efter med din grundskola.
Alla grundskolor – kommunala

Saknar du godkänt betyg för att söka nationellt program, så blir du istället erbjuden att gå ett introduktionsprogram (IM) för att läsa upp din behörighet.

När du gör din ansökan sök ändå det nationella program du är intresserad av i händelse av att du blir behörig. Lägg därefter till ett introduktionsprogram. Vilket av de fem olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar och vilket nationellt program du vill komma in på. Prata med din studie- och yrkesvägledare för information och hjälp om du är obehörig.

Ditt meritvärde får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. För dig som fått betyg i moderna språk som språkval, får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt.

Betygsvärdet för betygen är:

A=20
B=17,5
C=15
D=12,5
E=10
F=0


Fri kvot (ansökan om företräde)
Gymnasieskolan avsätter ett begränsat antal platser för dig som:

 • på grund av särskilda skäl bör få företräde framför övriga sökande. Särskilda skäl kan till exempel vara medicinska och/eller sociala.
 • har meriter som inte går att jämföra med betyg från grundskolan

Så här ansöker du om fri kvot

Ansökan om fri kvot gör du senast i samband med omvalet. Du behöver ingen särskild blankett. Behörighetskravet gäller även vid antagning på frikvot.

Fördjupning

Skolverkets sida om gymnasieutbildningar

Riksrekryterande idrottsgymnasium (RIG)

Om du tänker söka till ett riksrekryterande idrottsgymnasium ansöker du till det idrottsförbund som din idrottsgren tillhör. Observera! Var noga med att kontrollera datum för sista ansökningsdag.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

NIU är till för dig som vill kombinera elitidrott med studier under gymnasietiden och riktar sig till de som siktar på Nationell elit eller ännu högre.

Ansökan till Sundsvalls gymnasiums NIU gör du via Sundsvalls gymnasiums hemsida senast den 1 december. Observera! NIU är inte riksrekryterande.

Gymnasieprogram söker du som vanligt på sökgymnasiet.nu

Samverkansområde för gymnasieutbildning i länet

Samverkansavtalet för Västernorrlands län omfattar alla nationella gymnasieprogram i alla länets kommuner. Det innebär att elever i samverkansområdet kan söka fritt till dessa gymnasieutbildningar även om samma program eller inriktning finns i hemkommunen.

Här finns länkar till samverkanskommunernas information om gymnasium:

Samverkan med Jämtland

Sundsvall har också ett samverkansavtal med Jämtlands gymnasieförbund (Ragunda, Bräcke, Krokom, Åre, Östersunds kommuner). Elever inom samverkansområdet kan söka fritt till alla nationella gymnasieprogram hos alla deltagande kommuner.

Utbildningar i Jämtland

Om du blir antagen och måste bo på skolorten så har du också rätt till inackorderingstillägg enligt gällande lagstiftning och de lokala bestämmelser som fastställts av respektive kommun.

Tänk på att:

 • Om programmet du vill söka finns i din hemkommun eller inom samverkansområdet ska du först och främst söka där.
 • Om din hemkommun eller samverkansområdet saknar programmet eller inriktningen (gäller nationella inriktningar) du är intresserad av har du rätt att söka programmet eller inriktningen i en annan kommun.
 • Till riksrekryterande utbildningar får alla söka oavsett hemkommun.
 • Du kan söka en utbildning i en annan kommun även om samma utbildning erbjuds i din hemkommun eller inom samverkansområdet, så kallad frisökning, läs mer här nedan.

Frisökning

 • Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att som elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns gymnasieskola, efter beslut av anordnarkommunen.
 • Frisökning gäller för nationella program med nationella inriktningar och särskilda varianter.
 • I första hand ska alla behöriga sökande tas emot från anordnarkommunen eller samverkansområdet, från andra kommuner som inte har denna utbildning samt behöriga sökande med särskilda skäl.
 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (eller som frisökare) har inte rätt till inackorderingsstöd, däremot utgår stöd till dagliga resor till och från skolan enligt samma bestämmelser som för övriga gymnasieelever.

Söka till friskola i annan kommun

Fristående skolor har en annan ägare än kommunen. Du kan söka till en godkänd friskola oavsett om den ligger i din hemkommun eller i en annan kommun.

Det är Statens skolinspektion som godkänner friskolorna.

Om du vet att du ska flytta meddelar du antagningskansliet redan när du söker att du planerar flytt och vart. På www.sokgymnasiet.nu kan du ange det under ”övrig info till antagningskansliet”. Antagningskansliet aviserar då att du kommer att flytta till den nya kommunen.

Vet du med säkerhet att du kommer att flytta bör du göra dina val till din nya hemkommun. Är inte flytten helt klar kan du lägga till val till din nya hemkommun sist i din ansökan och rangordna om dem under omvalsperioden.

Har du ytterligare frågor, kontakta din studievägledare eller personal på antagningskansliet.

Fler sidor på sundsvall.se

Studie- och yrkesvägledning
Skolskjuts, busskort
Inackorderingstillägg

Andra webbplatser

sökgymnasiet.nu
Sundsvalls gymnasium
Skolverket

Kontakt

Brittinger Östman Antagningshandläggare

060-19 14 41

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.