Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Kontakt

Carin Nyqvist Programsamordnare - elever i behov av särskilt stöd

060-19 29 10, 070-100 08 66

Katarina (Nina) Bylin Studie- och yrkesvägledare

070-371 30 76

Daniel Ahlqvist Specialpedagog

076-697 29 95

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.