Blanketter

Här hittar du alla Sundsvalls gymnasiums blanketter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga EUs medlemsstater.Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via kommunens växel 060 – 19 10 00.


Här hittar du information om att vara inneboende och inackorderingsbidrag.
Inneboende, inackordering

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hedbergska exteriör

Reception Hedbergska

060-19 24 10

Skolhusallén 6
852 37 Sundsvall
Fax: 060-17 33 25

Exteriör Västermalm

Reception Västermalm

060-19 17 00

Universitetsallén 17
852 34 Sundsvall
Fax: 060-17 54 26

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.