Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är något för dig som är intresserad av att hjälpa människor och vill lära sig mer om människokroppen.

På vård- och omsorgsprogrammets får du lära dig att bemöta andra människor och få dem att känna sig förstådda. I våra metodrum får du öva på att utföra arbetsuppgifter som du kommer att använda i din kommande yrkesroll. Det kan exempelvis handla om att ge personlig vård, ta blodprov, ge mediciner och sociala uppgifter. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment. Eleverna är under sin utbildning ute på en arbetsplats i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sammanlagt 24 veckor fördelat på tre år.

Vård- och omsorgsprogrammet är en del i Vård- och omsorgscollege. Det innebär att vi har ett nära samarbete med arbetsgivare i länet för att kunna garantera en god kvalitet på utbildningen.

Vård och omsorgsprogrammet ger dig goda möjligheter till jobb efter studenten, och du kan även välja studera vidare.

Välkommen till oss på Sundsvalls Gymnasium!

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med lokaler på Västermalm.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att till exempel arbeta som personlig assistent eller med omsorg av utvecklingsstörda. Du kan också läsa vidare till bland annat sjukgymnast, socionom eller sjuksköterska på högskola eller universitet.


För att vara behörig till Vård- och omsorgsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Kontakt

Helena Sjökvist Programsamordare

060-19 29 67

Lena Morelius Broman Administratör

060-19 17 03

Zara Jonsson Studie- och yrkesvägledare

060-19 19 68

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.