Naturvetenskapsprogrammet

Om du vill lära dig att analysera och ta eget ansvar är Naturvetenskapsprogrammet något för dig.

Detalj labb

Foto: Svanthe Harström

På Naturvetenskapsprogrammet står kunskapen i centrum. Du vet att du vill studera vidare efter gymnasiet men du vet kanske inte till exakt vad?
Här får du en bred kunskap om sammanhangen i naturen och samhället vilket ger dig en god grund oavsett vad du väljer att läsa vidare till. Du får även möjlighet att utveckla din analytiska förmåga, vilket även det kommer att vara användbart om du väljer att studera vidare.
Sundsvalls gymnasium har också det största utbudet av språk som många av våra elever väljer att läsa. Det kan ge extra meritpoäng. Kolla med din Studie -och yrkesvägledare vad som gäller.
Elevdemokratin är i fokus och vi värdesätter entreprenörskap och kreativitet även i de teoretiska ämnena. På naturvetenskapsprogrammet använder vi varierande arbetssätt, laborationer och fältstudier är centrala inslag i utbildningen.
Till hjälp har du engagerade lärare och studiemotiverade klasskamrater, där ni tillsammans skapar en minnesvärd gymnasietid. Vi erbjuder också arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får chans att prova på ett yrke som intresserar dig och som du kanske väljer att läsa vidare till.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program med lokaler på Västermalm.

Framtida yrken och studieområden
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare till bland annat läkare, marinbiolog, civilekonom, veterinär, apotekare eller polis på högskola eller universitet.


För att vara behörig till Naturvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Biologi, fysik och kemi måste vara bland de godkända ämnena.

Naturvetenskap

Kontakt

Maria Visén Programsamordare

060-19 17 33

Lena Morelius Broman Administratör

060-19 17 03

Zara Jonsson Studie- och yrkesvägledare

060-19 19 68

Eva Larsson Hansson Skolsköterska

060-19 17 35

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.