Programinriktat val

Programinriktat val är sökbart för dig som vill gå ett nationellt program, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs.

För att vara behörig till Programinriktat val behöver du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Utbildningen kommer att innehålla de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på ett nationellt program. Du kommer också läsa kurser från det nationella program som utbildningen är inriktad mot och ha arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.