Industritekniska programmet

Om du vill arbeta praktiskt med tillverkning, sköta underhåll eller arbeta med återvinning är Industritekniska programmet något för dig.

Detaljbild svetsning

Foto: Svanthe Harström

På Industritekniska programmet får du arbeta både praktiskt och teoretiskt med moderna tekniker i nära samarbete med branschföretag. Du har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det betyder att du får möjlighet att jobba på olika arbetsplatser inom ditt yrkesområde. Fördelarna med APL är att du skapar kontakter och att du får testa dina kunskaper från skolan.
Följ oss på Facebook

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med lokaler på Västermalm.

Framtida yrken och studieområden
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som till exempel CNC-operatör, svetsare, svarvare, fräsare eller plåtslagare.
Du kan även läsa till grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet om du väljer att läsa till Svenska 2 och 3/ Svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6!


För att vara behörig till Industritekniska programmet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Produkt- och maskinteknik
På inriktningen Produkt- och maskinteknik har du möjlighet att certifiera dig i CNC-teknik för att kunna arbeta som svarvare efter utbildningen.

Svetsteknik
Om du väljer inriktningen Svetsteknik får du en kvalitetssäkrad utbildning. Genom den blir du diplomerad internationell svetsare (IW-svetsare).

 

Kontakt

Per Hallkvist Programsamodrnare

060-19 17 87

Yvonne Näslund Administratör

060-19 26 65

Marie Lundmark Studie- och yrkesvägledare

072-085 02 00, 060-19 47 73

Birgitta Färdvall Skolsköterska

060-19 27 76

Helena Dahlund Specialpedagog

073-270 34 34

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.