Introduktionsprogrammen, arbetsplatsförlagt lärande

Din arbetsplats är en viktig del i utbildningen av elever på Introduktionsprogrammen vid Sundsvalls gymnasium.

Eleverna på introduktionsprogrammen har sina studier upplagda utifrån individuellt utformade studieplaner. Kopplat till dessa studier kan eleverna göra praktik. Praktiken kan ge erfarenheter från arbetslivet som kan öka elevens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna kan variera i längd och omfattning utifrån de mål eleven satt upp.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.