Hantverksprogrammet, arbetsplatsförlagt lärande

Din arbetsplats är en viktig del av utbildningen för elever vid Hantverksprogrammet vid Sundsvalls Gymnasium.

Hantverksprogrammen Hudvård med makeup och hälsa (HVHUD) och Frisör (HVFR) ger en god grund för ett framtida yrke på en nationell såväl som internationell arbetsmarknad som frisör eller spaterapeut. I samarbete med branschen finns möjlighet att avlägga grundläggande yrkesprov. Sundsvalls Gymnasium ger eleven möjlighet att även läsa in behörighet för vidare studier vid universitet och högskola.

Under sin tid hos oss har eleven stor möjlighet att själv påverka sin utbildning. Eleven får utveckla sin personliga stil, design och hantverksskicklighet. Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska inslag. Elevens drivkraft och lust att skapa är viktiga egenskaper för en entreprenör.

Kopplat till yrkeskurserna ska eleven göra totalt 15 veckors APL fördelat på 2 år. Eleven ska under sin APL vara delaktiga i det dagliga arbete som utförs på den aktuella arbetsplatsen. Varje elev ska tilldelas en ansvarig handledare som är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling. Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartsamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

Inriktning Inriktning
År2 höst HVHUD HVFR
Material och miljö 1v Material och miljö 1v
Tradition och utveckling 1v Tradition och utveckling 1v
År2 vår Hantverksteknik 2v Frisör 3 2v
År 3 höst Entreprenörskap 1v Entreprenörskap 1v
Hantverksteknik 3 Frisör 4
År 3 vår Hantverksteknik 4 Frisör 5

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.