Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är något för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter, ledarskap, psykologi eller kommunikation.

Samhällsvetenskapsprogrammet med lokaler företrädesvis på GA-skolan förbereder dig inför högskola eller universitet genom att sätta lärandet i fokus och knyta utbildningen till verkligheten utanför skolan. Vi har ett internationellt perspektiv så väl som ett nationellt, gör studieresor och har nära samarbete med olika företag och organisationer utanför skolan. Vi arbetar formativt och värdeskapande.
Följ oss på Facebook

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program med lokaler på Hedbergska och GA-skolan.

Framtida yrken och studieområden
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare till bland annat jurist, psykolog, journalist, socionom, statsvetare, informatör, ekonom, beteendevetare, lärare eller polis på högskola eller universitet.


För att vara behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Samhällskunskap, historia, religion och geografi måste vara bland de godkända ämnena.


Beteendevetenskap

Är du intresserad av att leda grupper, att förstå relationer mellan människor och veta varför vi beter oss som vi gör? Kanske undrar du varför människor drabbas av psykisk ohälsa?

Läser du inriktningen Beteendevetenskap kommer du att fördjupa dig inom ledarskap, psykologi och kommunikation. Du som är intresserad av varför människor begår brott kanske väljer att läsa kursen kriminologi.

Vill du hitta strategier för att nå personliga mål kanske kursen mental träning är något för dig. Din förmåga att samarbeta, leda och kommunicera stärks. Flera av våra elever som läst beteendevetenskaplig inriktning väljer att studera vidare till bland annat psykolog.

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av mänskliga rättigheter? Varför fattigdom och förtryck oftast drabbar kvinnor? Eller vill du lära dig mer om vilken bild massmedia ger av omvärlden eller varför terrorism förekommer?

Då är den samhällsvetenskapliga inriktningen något för dig. Du får fördjupa dig i frågor som rör internationella relationer, konflikter och mänskliga rättigheter. Under ditt sista år har du möjlighet att göra internationell praktik, såsom att till exempel arbeta på ett barnhem i Tanzania eller prova på att undervisa i engelska på Sri Lanka.
Flera av våra elever som läst samhällsvetenskaplig inriktning väljer att studera vidare till bland annat journalist, ekonom, jurist eller statsvetare.

 

 

Kontakt

Sara Hartwig Programsamordanre

060-19 21 85

Annelie Berglund Administratör

060-19 16 16

Tony Lövmark Studie- och yrkesvägledare

060-19 17 32

Malin Kristoffersson skolsköterska

060-19 24 41

Maria Edelsvärd Specialpedagog

073-275 15 69

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.