Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är något för dig som är intresserad av mänskliga rättigheter, ledarskap, psykologi eller kommunikation.

Vårt Samhällsvetenskapsprogram som ligger i den helt fristående skolbyggnaden GA-skolan ger dig ett internationellt såväl som nationellt perspektiv på dina samhällsstudier. Vi arbetar efter Amnesty internationals modell för Human Rights Education och du får bland annat studera mänskliga rättigheter, ledarskap, psykologi, och kommunikation. 

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program med många möjligheter och där många väljer att läsa vidare inom områdena journalistik, psykologi och kriminologi. 

Välkommen till oss på Sundsvalls Gymnasium!

Följ oss på Facebook

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program med lokaler på Hedbergska och GA-skolan.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare till bland annat jurist, psykolog, journalist, socionom, statsvetare, informatör, ekonom, beteendevetare, lärare eller polis på högskola eller universitet.


För att vara behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Samhällskunskap, historia, religion och geografi måste vara bland de godkända ämnena.

Vårt samhällsvetenskapliga program (SA) passar dig som vill lära dig mer om det som händer i Sverige och världen och varför människor agerar som de gör, både ensamma och i grupp. Beroende på var ditt intresse finns, väljer du mellan våra två inriktningar Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap. Hos oss kan du också fördjupa dig i kurser som mänskliga rättigheter och kriminologi och du kan även välja att starta ett eget UF-företag.

SA vid Sundsvalls gymnasium arbetar efter Amnesty Internationals modell för Human Rights Education vilket innebär olika typer av medmänskliga insatser under gymnasietiden. Om du vill kan du delta i våra olika internationella projekt som ibland innebär resor utomlands. Det går även att kombinera dina studier vid SA med ditt idrottsintresse.

Inom inriktningen Beteendevetenskap fokuserar du på att förstå relationer mellan människor och du får också en fördjupad förståelse för dig själv och andra. I ämnen som ledarskap, psykologi, sociologi och kommunikation får du kunskaper som är till stor nytta i både arbetsliv och vardag. Du lär dig mer om vad som påverkar oss människor och hur vi ser på och beter oss mot varandra, och även hur du kan leda dig själv och en grupp mot ett specifikt mål. Många som läser denna inriktning väljer att läsa vidare till polis, socionom, psykolog eller yrken som berör beteendevetenskap, personalfrågor eller kommunikation.

Inom inriktningen Samhällsvetenskap får du fördjupa dig i frågor som gör att du kan förstå händelser i världen bättre. Det kan handla om att analysera konflikter, förstå orsaker bakom terrorism eller att fördjupa dig i mänskliga rättigheter. I ämnen som geografi samt fördjupningskurser i samhällskunskap, historia och religion får du nya perspektiv på samhällsförhållanden runt om i världen. Många som läser denna inriktning väljer att läsa vidare till journalist, statsvetare, jurist och kriminolog.

 

 

Kontakt

Sara Hartwig Programsamordanre

060-19 21 85

Annelie Berglund Administratör

060-19 16 16

Tony Lövmark Studie- och yrkesvägledare

060-19 17 32

Malin Kristoffersson skolsköterska

060-19 24 41

Maria Edelsvärd Specialpedagog

073-275 15 69

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.