Hotell- och turismprogrammet

Observera att Hotell -och turismprogrammet ej har någon antagning av elever inför hösten 2021.

Samuel Beckett bridge Dublin

Foto: Louisa Torgrimsson

Hotell- och turismprogrammet är något för dig som vill arbeta med människor, upplevelser och turism i en spännande bransch. Att resa, bo och uppleva är viktiga delar inom turismen. Hotell- och turismprogrammet varvar teoretiska studier med studiebesök och praktiska inslag. Du får lära dig om hur man arbetar på olika avdelningar inom hotell och konferens. Du studerar även turistgeografi, produktion och planering av resor, hållbar turism samt etiska frågor. Du får grundläggande kunskaper i hur det är att arbeta som reseledare, guide och med turistinformation. Dessutom gör vi kortare och längre studieresor.

Vi samarbetar med företag, organisationer och projekt inom turism. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns det möjlighet att få praktisera tio veckor av totalt 20 veckor på hotell i Europa.

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram med lokaler på Hedbergska.

Framtida yrken och studieområden
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som exempelvis hotellpersonal, eventpersonal i Sverige och utomlands, receptionist eller konferensvärd. Genom att välja till Svenska 2 och 3 kan du också få en allmän behörighet för att läsa vidare på högskola eller universitet.


För att vara behörig till Hotell- och turismprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

 

Kontakt

Birgitta Lindblom Programsamordnare

060-19 24 43

Maria Hellström Administratör

060-19 26 39

Tony Lövmark Studie- och yrkesvägledare

060-19 17 32

Cecilia Eklund Specialpedagog

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.