Barn- och fritidsprogrammet

Programmet som är perfekt för dig som vill ha en dörr öppen till både jobb och vidare studier.

Här får du en gymnasieexamen i branscher där det är stor efterfrågan på personal både hemma och utomlands. Vill du sedan byta spår, vidareutbilda dig eller plugga vidare på högskolenivå är det möjligt att göra det. Under din gymnasietid har du möjlighet att läsa de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Barn- och fritidsprogrammet är ett spännande, varierande och utvecklande program för dig som individ. Under din studietid får du lära dig teorier om och att praktiskt leda och coacha andra människor. Du får också träna på att kommunicera och samarbeta med andra människor under olika förhållanden. Efter din studietid har du också  fått vetskap om hur du skapar ett hälsosamt och aktivt liv för dig själv och för andra.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 15 veckor. Här får du möjlighet att genomföra en del av dina kurser på en arbetsplats.

Programmet passar dig som:
Vill leda människor
Vill samverka och kommunicera med andra människor
Vill jobba med problemlösningar
Vill fokusera på egen och andras hälsa


För att vara behörig till Barn- och fritidsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Kontakt

Adam Alexander BF Programsamordnare

073-906 60 49

Louisa Torgrimsson Schemaläggare, administratör, webb

070-637 79 22

Emma Forsberg Studie- och yrkesvägledare

073-270 94 10

Linda Viklund Speciallärare matematik

073-271 86 22

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.