Handels- och administrationsprogrammet

Din arbetsplats är en viktig del av utbildningen för eleverna på Handels- och administrationsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium.

På Handels- och administrationsprogrammet får eleverna lära sig hur viktigt det är att bemöta människor på ett professionellt sätt, vad god service betyder och att använda IT för kommunikation med kunder. Utbildningen erbjuder många tillfällen att praktisera sina teoretiska kunskaper. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får eleverna använda sina kunskaper i verkligheten.

Eleverna skall under sin APL delta och medverka i det dagliga arbetet som utförs på APL-platsen. Varje elev ska ha en ansvarig handledare som är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling.

Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denne lärare gör också besök på arbetsplatsen och genomför trepartsamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling under sin tid på APL-platsen.

Handels- och administrationsprogrammet har ett aktivt programråd som syftar till att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. För att utbildningen ska bli så bra som möjligt är det betydelsefullt för oss i skolan att ta del av den kompetens som finns bland branchens företrädare.

I programrådet ingår företagsledare från: ICA Maxi, Åhléns, Willys, Cubus, Clas Ohlson,
XXL-sport, Coop Forum och Lindex.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.