Elevinflytande

Elevinflytande innebär att du som elev på Sundsvalls gymnasium får möjlighet att påverka din studiemiljö.

Sundsvalls gymnasium arbetar hela tiden med att stärka elevernas inflytande i klassrummen, på programmen och i skolan.

Klassråd och programforum

I varje klass hålls klassråd där frågor om elevernas arbetsmiljö står i fokus. Frågor som kan diskuteras är kursutvärderingar och inflytande på olika arbetsmetoder. Det kan även handla om psykosociala frågor som till exempel allas lika värde, trygghet och respekt. Arbetsmiljöfrågor rörande lokaler, värme och ljud kan också förekomma.

Vid varje program ska programforum hållas. Det innebär att elever från samtliga klasser träffas för att diskutera frågor rörande programmet. Det kan vara poängplaner och gemensamma aktiviteter. I många fall deltar också rektor på dessa träffar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.