Specialpedagog

Det finns olika möjligheter att hjälpa dig som är elev och i behov av särskilt stöd. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning utifrån dina behov.

Specialpedagog hjälper dig som elev att informera dina lärare om dina speciella behov och ge förslag på olika sorters stöd. Det kan vara längre skrivtid på prov, muntliga istället för skriftliga prov, läs- och skrivstöd för dig med läs- och skrivsvårigheter samt olika hjälpmedel.

Du kan också få extrastöd i olika ämnen, motivationsstöd eller individuellt anpassad studiegång.

 

Kontakt

Specialpedagoger Hedbergska

Maria Edelsvärd Specialpedagog

073-275 15 69

Cecilia Eklund Specialpedagog

Linda Viklund Speciallärare matematik

073-271 86 22

Camilla Engberg Speciallärare matematik

070-185 76 53
Exteriör Västermalm

Specialpedagoger Västermalm

Karl-Göran Hannukainen Specialpedagog

060-19 17 43

Daniel Ahlqvist Specialpedagog

076-697 29 95

Helena Dahlund Specialpedagog

073-270 34 34

Fredrik Nilsson Specialpedagog

070-191 72 80

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.