Skolsköterska och skolläkare

På Sundsvalls gymnasium finns yrkeserfarna skolsköterskor och skolläkare med specialistutbildning riktad mot barn och ungdomar samt folkhälsa.

Skolsköterskorna och skolläkaren är den medicinska insatsen i elevhälsan. Den omfattar alla elever på Sundsvalls gymnasium.


Skolsköterska och skolläkaren följer din hälsa och utveckling under din skoltid hos oss. De erbjuder ett hälsosamtal under år 1 och kan hjälpa dig bland annat genom:
•hälsosamtal
•hälsoundersökningar
•vaccinationer
•mottagningsverksamhet
•medicinska utredningar och information i hälsofrågor

Skolsköterskor
Skolsköterskorna kan du rådfråga om det mesta som rör din hälsa och livsstil. Du är välkommen att besöka oss när du har möjlighet eller boka tid. Vi har inga fasta mottagnings- eller telefontider.
Skolsköterskorna deltar vid föräldramöten, uppföljningskonferenser och ingår i skolans krisledningsgrupp.

Skolläkare
På Sundsvalls gymnasium finns en specialistutbildad skolläkare med lång yrkeserfarenhet som hjälper dig med skolrelaterade hälsoproblem.
Behöver du hjälp med att få remiss för medicinska, psykosociala eller neuropsykiatriska utredningar kan skolläkaren hjälpa dig med det.
Skolläkaren finns tillgänglig på skolan varje vecka och du kan boka tid via din skolsköterska.

Hälsoarbetet sker i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolans personal och övrig elevhälsopersonal.

Vi ska verka för att du har en god arbetsmiljö och att du trivs i skolan. Skolhälsovården ska göra eleverna uppmärksamma på olika livsstilsrelaterade hälsorisker på individ- och gruppnivå. Skolsköterska och skolläkare arbetar för att främja hälsa hos alla elever, men har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd i skolan.

Skolhälsovårdens mål är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras fysiska och psykiska hälsa. Vi stödjer eleverna  i deras utveckling mot utbildningens mål och verkar för sunda levnadsvanor.

Kontakt

Hedbergska exteriör

Skolsköterskor Hedbergska

Malin Kristoffersson skolsköterska

060-19 24 41

Annelie Norberg Skolsköterska

060-19 24 13
Exteriör Västermalm

Skolsköterskor Västermalm

Eva Larsson Hansson Skolsköterska

060-19 17 35

Birgitta Färdvall Skolsköterska

060-19 27 76

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.