Kurator

Till oss kuratorer är du välkommen med alla möjliga och omöjliga frågor, tankar och funderingar som gäller livet både i och utanför skolan.

Kuratorn är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i skolans elevhälsoarbete. Kuratorns huvudsakliga uppgift är att arbeta främjande och förebyggande tillsammans med skolans övriga personal för att du som elev ska få en så bra studietid som möjligt och för att underlätta för dig att lyckas med dina studier.

Du som elev kan få vägledning och stöd hos kuratorn i enskilda samtal, men ibland också tillsammans med vårdnadshavare eller med din mentor.

Kuratorn deltar i skolans värdegrundsarbete och i arbetet att motverka diskriminering och kränkande behandling. Om du eller någon du känner blir utsatt för kränkningar eller illa behandlad, prata med din mentor, lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan på skolan.

Kurator har tystnadsplikt men om en elev riskerar att fara illa så är kuratorn skyldig att lämna oro vidare till exempel till vårdnadshavare eller socialtjänst.

Kontakt

Hedbergska exteriör

Kurator Hedbergska

Exteriör Västermalm

Kurator Västermalm

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.