Blanketter

Här hittar du alla Sundsvalls gymnasiums blanketter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga EUs medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via kommunens växel 060 – 19 10 00.
Har du frågor kring blanketter, eller behöver få informationen muntligen då talsyntes inte stödjer formatet, vänligen kontakta Studie -och yrkesvägledare för information.


Här hittar du information om att vara inneboende och inackorderingsbidrag.
Inneboende, inackordering

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.