Administration

Administrativ information

Här hittar du svar på en del administrativa frågor när du går på gymnasiet. Har du specifika frågor exempelvis kring din studieplan så fråga din mentor, studie- opch yrkesvägledare eller administratör. Kontaktuppgifter till rätt personer hittar du under det program du går.
Länk till programmen


Har du frågor om antagning kan du maila brittinger.ostman@sundsvall.se eller kontakta Antagningskansliet på 060-19 41 41.
Läs mer på sidan om val. val och antagning

Några dagar innan skolan börjar släpper vi klasslistorna här på webben.


Du kan få reskort om det är minst 6 km till skolan. Har du inackorderingstillägg får du inget reskort.

Inför höstterminens start måste alla elever på Sundvall gymnasium som har behov av ett reskort för elevresor ansöka om detta. Det gäller även om du redan har ett reskort. För att ha rätt till elevresa ska avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan vara mer än 6 km. Ansökan görs genom en e-tjänst där både du som elev eller din vårdnadshavare kan göra ansökan. Här hittar du e-tjänsten: Länk till ansökan om reskort
För att vara säker på att få ett beslut om reskort inför skolstart ska din ansökan ha inkommit senast den 15 maj. Kom dock ihåg att spara ditt befintliga reskort som du använder idag, du kommer nämligen inte att få ett nytt reskort. Om du bor i en annan kommun än Sundsvalls kommun men studerar på Sundsvalls gymnasium måste du vända dig till din hemkommun för att ansöka om ett nytt reskort. Ditt nuvarande reskort kommer inte att fungera till höstterminen.
Du som tar studenten vårterminen 2021 och inte kommer att studera på Sundsvalls gymnasium höstterminen 2021 behöver inte göra en ansökan.

PÅ kommunens sida för elevresor hittar du regler och ansökningshandlingar för exempelvis resetillägg.
Villkor för elevresor

Frågor kring busskort för respektive enhet

  • Maria Nordin på Västermalms skola, 060 -19 17 00
  • Lena Lundqvist på Hedbergska skolan, 060 – 19 24 10

Skollagen 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan

Elevers närvaro och information om frånvaro.
16§ En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Har man accepterat en utbildningsplats är all undervisning obligatorisk. Det kravet finns för att du skall kunna nå målen för utbildningen.
Närvaro i skolan är också en förutsättning för att lärarna ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av dina kunskaper.
Ledighet från undervisningen skall därför endast förekomma i undantagsfall.
Skolåret är planerat med längre och kortare lov för att eleverna skall orka med arbetsbördan. Från skolans sida vill vi att undervisningstiden respekteras och att resor förläggs till lov eller ferietid.

Ledighet utöver lov upp till fem dagar kan beviljas av mentor.
Ledighet överstigande fem dagar beviljas av rektor efter samråd med arbetslaget och bedöms utifrån elevens samlade studiesituation.


Sundsvalls gymnasium sparar dina betygskopior i tre år efter avslutad skolgång, sedan skickas de till Kommunarkivet för arkivering och där finns också gamla klasslistor.
Beställning av betygskopior från Kommunarkivet gör du via E-tjänsten.
Beställning av betygskopia


Alla elever är kollektivt försäkrade via kommunen.
Kommunens försäkringar och skadeanmälan

 

 

 

Kontakt

Hedbergska exteriör

Administration Hedbergska

Lena Lundqvist Administratör

060-19 24 10

Maria Hellström Administratör

060-19 26 39

Louisa Torgrimsson Schemaläggare, administratör, webb

070-637 79 22

Annelie Berglund Administratör

060-19 16 16
Exteriör Västermalm

Administration Västermalm

Maria Nordin Administratör

060-19 17 00

Patricia Törnros Administratör

060-19 26 65

Heléne Stridsberg Administrativ samordnare

060-19 22 55, 070-186 61 53

Lena Morelius Broman Administratör

060-19 17 03

Antonia Westerlund Administratör

060-19 17 57

Mats Pettersson Schemaläggare, administratör

060-19 24 26

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.