Om biblioteket

Det finns skolbibliotek på både Hedbergska och Västermalm. Vi är ett stöd i din informationssökning och läsning.

Genom skolbiblioteket hittar du litteratur och information. Förutom våra egna medier och databaser förmedlar vi till exempel lån från andra bibliotek, tjänst för talböcker till dig med läsnedsättning och tips på ställen där du kan hitta litteratur och information. Aktuell information, tips och nyheter hittar du här: Aktuellt

Låna

Ditt skol-/passerkort är också ditt lånekort. Kortet och dina lån är personliga. En del läromedel lånas via biblioteket. Du ansvarar för ditt kort och det du lånar, det är därför viktigt att inte råka byta exempelvis matematikbok med någon annan i klassen.

Lånetiden på biblioteksböcker är normalt fem veckor och lånetid på läromedel är så länge kursen ska pågå (normalt ett läsår).

Vi kan göra fjärrlån (inlån av litteratur från bibliotek som vi inte delar katalog med) till era fördjupningsarbeten.

Saknar du något i biblioteket? Kontakta personalen så kan det gå att lösa genom inköp eller fjärrlån.

Påminnelser

När det börjar bli dags att lämna tillbaka eller förlänga ditt lån får du en påminnelse till din Gmail. Om lånet sedan är försenat eller inte har lånats om får du först en påminnelse till via mejl. Har lånet fortfarande inte kommit in eller lånats om skickas en påminnelse i Vklass eller som brev hem till dig. Kom därför ihåg att kolla din Gmail.

Förlänga lån

Du kan förlänga ett lån så länge det inte är kö på den. Du kan antingen logga in i bibliotekskatalogen och låna om själv, låna om i biblioteket eller mejla personalen (se kontaktuppgifter längst ner på den här sidan).

Lämna tillbaka lån

Sådant som har lånats via biblioteket ska alltid lämnas tillbaka till biblioteket, det gäller även kursböcker och räknare. Lämna tillbaka ditt lån själv vid lånedatorn, i bibliotekets återlämningsskåp eller direkt till personalen så avregistreras det från din användare. Det finns återlämningsskåp i anslutning till båda enheternas entréer.

Försenat eller borttappat lån

Håll koll på, och återlämna lån så att de kan fortsätta användas i skolan. Om ett lån inte återlämnas kan du bli ersättningsskyldig.

Ska du sluta på skolan, byta program eller klass?

Om du slutar på skolan måste lånat material återlämnas till biblioteket. Vid byte av program/klass kan man behöva byta ut läromedel, kom ihåg att kolla upp vilka byten du behöver göra.

Vetenskaplig litteratur för lärare

Teacher Reference Center

ERIC – institute of education sciences

Biblioteksintroduktion

Vi kan presentera biblioteket framförallt för de elever som börjar sitt första år. Vi presenterar oss och berättar om hur man lånar, hur man söker i katalogen och hittar i biblioteket, visar vilka databaser vi har tillgång till, hur man kan få tillgång till läsning om man har en läsnedsättning eller vill läsa på andra språk, och så vidare.

Läromedel

Läromedel i en del ämnen lånas ut på elevernas biblioteksanvändare med hjälp av bibliotekssystemet i skolstarten. Olika upplägg gäller på respektive enhet.

Kom ihåg att allt som lånas via bibliotekssystemet även måste återlämnas där för avregistrering så att det inte går ut onödiga påminnelser eller fakturor. Tar ni emot läromedel från elever lämnar ni dem därför direkt till biblioteket eller skickar eleven till biblioteket. Återlämning görs så långt det är möjligt i samlad klass/grupp.

Klassuppsättningar

Vi registrerar klass- och gruppuppsättningar vid förfrågan för att kunna låna ut dessa via bibliotekssystemet. Lånas de ut via bibliotekssystemet måste de också återlämnas via biblioteket eller bibliotekssystemet så att det inte går ut onödiga påminnelser och/eller fakturor.

Hedbergska

Ämneslagen förvarar böckerna på egen plats. Biblioteksregistrerade böcker (märkta med streckkod) kan lånas ut via biblioteket.

Boka in en tid för utlån. Då kan vi antingen komma ut till klassrummet eller så kan ni komma till biblioteket.

Återlämning: boka antingen in hela klassen för gemensam återlämning eller låt alla elever enskilt lämna böckerna till biblioteket genom att påminna dem efter att ni har läst klart.

Västermalm

Klass- och gruppuppsättningar förvaras i biblioteket och lånas ut där. Boka in en tid och titel med den klass du ska läsa boken med.

Återlämning: boka antingen in hela klassen för gemensam återlämning eller låt alla elever enskilt lämna böckerna till biblioteket genom att påminna dem efter att ni har läst klart.

Bokpresentation

Vi berättar om några utvalda böcker exempelvis i samband med att elever ska välja valfri bok att läsa för att bland annat väcka läslust och inspirera till läsning. Tanken är att hjälpa eleverna att välja bok antingen i direkt anslutning till bokpresentationen eller inför framtida läsning. De får då även kunskap om författare och olika typer av litteratur. Genom att få böckerna presenterade blir eleverna mer förberedda på hur boken kommer att vara. Det kan vara särskilt bra om man har problem med läsningen och/eller är en ovan läsare.

Vi kan även presentera böcker för personal, exempelvis om ni vill ha inspiration till nya klassuppsättningar att köpa in eller något annat.

Läsning

ALMAs läsguider – vänder sig till vuxna som vill ha boksamtal med barn och unga

Litteraturbanken för lärare  

Elever som har läsnedsättning

För elever som har en läsnedsättning finns hjälpmedlet Legimus som innehåller talböcker som man kan lyssna på i sin smartphone och/eller dator. Vi fixar konto åt eleverna. Omyndiga elever behöver vårdnadshavares underskrift på avtalet innan vi kan registrera ett konto och myndiga elever kan godkänna avtalet själva (gärna med godkännande från lärare eller specialpedagog).

Legimus

MTMs skolwebb – här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker.

Informationssökning, källkritik och sökkritik

Vi kan samarbeta i sammanhang där informationssökning eller källkritik och sökkritik är relevanta inslag. Vi kan exempelvis visa hur man kan tänka och gå tillväga när man ska söka och hitta information i samband med olika skolarbeten. Vi kan då även visa upp våra databaser; vad de innehåller, hur de fungerar och hur man söker i dem.

Tips på webbplatser

Skolverket – handleda elever i informationssökning

Skolverket – handleda elever i källkritik

Skolverket – guide för källkritik för lärare

Resurser för undervisning i källkritik

Statens medieråd MIK – vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap. Här hittar du också “MIK för mig”. Det är ett digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

Nationalencyklopedins temapaket om källkritik – klicka ”tjänster”, ”temapaket” och välj ”källkritik”

Digitala lektioner från Internetstiftelsen – fria lektioner i digital kompetens. Du hittar färdiga lektioner inom olika ämnesområden för alla stadier i grundskolan.

Mediekompass – lektionstips och nutidskryss som kommer varje vecka under terminstid. Försöker också förmedla nyheter om vad som händer inom en föränderlig medievärld och ge exempel på medieinslag som kan användas i undervisningen i de flesta ämnen.

Källkritikbyrån – inspiration och kunskap om källkritik på nätet. Granskar falska påståenden.

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är ett tillfälle där informationssökning, genomgång av databaser och andra söktjänster (till exempel DiVA och Libris) samt vetenskapligt skrivande är relevant och kan behöva tas upp (igen). Vi kan låna in böcker från andra bibliotek (fjärrlån) vid behov och vi kan hjälpa elever med enskilt sökande. Men det är också viktigt att de själva vet hur de ska gå tillväga eftersom det är de som ska vara ”experter” på sitt ämne och eftersom sökningen är en process och en del i kunskapsbyggandet. Därför kan vi visa dem hur man kan tänka och göra.

Andra webbplatser

Skolverket – skolbibliotekarie och lärare i samverkan

Nationalencyklopedin – innehåller mycket mer än bara uppslagsverket. Du hittar även filmer och TV- och radioprogram från bland annat UR och BBC, temapaket med fakta och läroplansknutna övningar kring olika ämnen, e-språk där man kan träna läs- och hörförståelse på engelska, spanska, franska, tyska och svenska. Faktatexter, jämförelser och diagram kring världens länder, religioner och klimat.

Medienavet – en tjänst för bokning och streaming av material med institutionella rättigheter som drivs av Mediotek Sundsvall

Skolverkets material för att undervisa om nationella minoriteter

Om du har en läsnedsättning har du rätt till talböcker (inlästa böcker med stöd i upphovsrättslagen). Bibliotekspersonalen kan då registrera dig i Legimus som är en tjänst för tillgängliga medier. Är du under arton år måste vårdnadshavare godkänna avtalet innan vi kan registrera dig. Du kan antingen få ett avtal i biblioteket eller skriva ut det själv via länken här nedanför. Om din vårdnadshavare istället hör av sig till biblioteket via mejl eller telefon behöver ni inte skriva ut avtalet. Om du redan har en användare sedan tidigare (till exempel från din förra skola) så kan vi bara flytta över dig till Sundsvalls gymnasium om du ber oss.

Legimus avtal vårdnadshavare

Legimus – klicka här för att läsa om vilka som har rätt att använda Legimus

Gymnasiearbete och andra fördjupningar – vår guide till hur du söker och hittar information och hur du använder den. Anpassad efter gymnasiearbetet, men kan även användas till andra fördjupningsarbeten.

Statens medieråds guide – informationssökning, källkritik och medier.

Internetstiftelsen – källkritik på internet

Skolverket – checklista för källkritik 

Umeå universitets källkritik

Kontakt

Interiör Hedbergskas bibliotek

Biblioteket Hedbergska

060-19 27 80

Mikaela Segerstedt Skolbibliotekspersonal

Vklass

Interiör biblioteket på Västermalm

Biblioteket Västermalm

060-19 17 53

Sara Åström (frånvarande) Skolbibliotekspersonal

Vklass

Jenny Stenlund Skolbibliotekspersonal

Vklass

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.