Databaser, söktjänster och andra resurser

Sök litteratur, information och källor i databaser och söktjänster

En beskrivning av varje databas innehåll finns vid varje länk.

Många databaser går att komma åt utanför skolområdet också. Information om hur du kommer åt databasen hemifrån/utanför skolområdet finns vid varje länk.

Nationalencyklopedin  – uppslagsverk, ordböcker, play (filmer, radio- och tv-program), temapaket, e-språk för läs- och hörförståelse och särskilda sidor för världens länder, religioner och klimat.

På skolområdet blir du automatiskt inloggad när du klickar på länken. För att komma åt NE hemifrån:
Hedbergska: välj “logga in” och “logga in med Google” och logga in med din edu-adress.
Västermalm: du behöver välja “skapa konto” uppe till höger medan du är inloggad på skolan eller be personalen i biblioteket hjälpa dig. Lärare kan be en klass/grupp skapa konto i klassrummet gemensamt eller få hjälp av personalen på biblioteket. När detta är gjort kan ni välja “logga in” och “logga in med Google” och logga in med edu-adressen.

Encyclopedia – uppslagsverk på engelska

Svenska akademiens digitala ordböcker – innehåller Svenska akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska akademiens ordbok (SAOB).

Landguiden på skolan – information om världens länder, konflikter och organisationer

Landguiden utanför skolan – välj “logga in med bibliotekskort” och skriv in följande:
Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort)
Västermalm: 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort)

Alex författarlexikon – innehåller presentationer av författare från hela världen, boktips, quiz, möjligheter att söka via genre, tidsepok, land/region, litterära priser och så vidare.
För inloggning utanför skolområdet, välj: lånekortsinloggning – Västernorrland – Sundsvalls bibliotek och logga sedan in med:
Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort)
Västermalm: 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort)

Sundsvallsminnen – portal för sundsvallsområdets lokalhistoria. Här kan du söka information och källmaterial om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska Sundsvallsområdet.

Witnessning genocide – dokumenterade erfarenheter från ungefär 20.000 överlevare som evakuerades till Sverige från nazisternas koncentrationsläger.

Artikelsök – svenska tidnings- och tidskriftsartiklar, även vetenskapliga.

Artikelsök utanför skolan – Välj ”logga in” uppe till höger – välj ”Sundsvalls gymnasieskola” i rullistan ”Välj bibliotek”  och logga sedan in med lånekortsnummer (se nedan) och kod. Koden är samma som när du loggar in i “mina sidor” i bibliotekskatalogen och den fick du i skolstarten. Kontakta bibliotekspersonalen om du behöver en ny kod. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort).
Västermalm: skriv in 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort)

DIVA – gemensam söktjänst och öppet arkiv för forskning och studentuppsatser publicerade vid landets lärosäten och forskningsinstitutioner.

Google Scholar – Googles söktjänst för akademiska texter i form av till exempel avhandlingar, böcker, artiklar, studentuppsatser och så vidare.

DOAJ – vetenskapliga tidskrifter och artiklar fritt tillgängliga i fulltext från hela världen, framförallt på engelska.

Statistiska centralbyrån – ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik och samordnar systemet för den officiella statistiken i Sverige.

Artikelsök – svenska tidnings- och tidskriftsartiklar, även vetenskapliga.

Artikelsök utanför skolan – Välj ”logga in” uppe till höger – välj ”Sundsvalls gymnasieskola” i rullistan ”Välj bibliotek”  och logga sedan in med lånekortsnummer (se nedan) och kod. Koden är samma som när du loggar in i “mina sidor” i bibliotekskatalogen och den fick du i skolstarten. Kontakta bibliotekspersonalen om du behöver en ny kod. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort).
Västermalm: skriv in 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på ditt passerkort)

Dagens nyheter digitalt – ni kommer åt Dagens Nyheter digitalt mellan 8-17 under vardagar med @edu.sundsvall.se-adressen.

Svenska Dagbladet digitalt – be bibliotekspersonalen om en aktiveringskod. Lärare kan skapa egen inloggning och skapa egna aktiveringskoder för att dela ut till klasser/grupper.

Bibblan guidar – en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information, sorterade utifrån ämnestillhörighet. Alla resurser har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek.

Safir – Lunds universitets länkguide med kvalitetsbedömda internetresurser.

Länkskafferiet – är tänkt att underlätta för elever, lärare, pedagoger och skolbibliotekarier att hitta särskilt utvalt material på internet som passar bra för skolarbete och lektionsplanering. Det finns korta beskrivningar om webbplatserna som passar bra för skolarbete, främst för elever i förskolan och grundskolan, men även för gymnasieelever. Alla webbplatser är indelade i ämneskategorier och märkta med en flagga som anger språk och ett förslag till passande ålder.

Litteraturbanken – tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet.

Pixabay – hitta och dela bilder utan upphovsrätt. Du kan kopiera, modifiera, distribuera och använda bilderna.

 

Kontakt

Interiör Hedbergskas bibliotek

Biblioteket Hedbergska

060-19 27 80

Mikaela Segerstedt Skolbibliotekspersonal

Vklass

Interiör biblioteket på Västermalm

Biblioteket Västermalm

060-19 17 53

Sara Åström (frånvarande) Skolbibliotekspersonal

Vklass

Jenny Stenlund Skolbibliotekspersonal

Vklass

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.